Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Czwartek, 23 maja 2024
Imieniny: Iwona, Michał, Dezyriusz
pochmurno
15°C

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY DREWNA

Ocena 0/5

Zgodnie z uchwałą nr 824/2023 Zarządu Powiatu Grodziskiego z dnia 26 września 2023 r. w sprawie gospodarowania mieniem powiatu w postaci drewna pozyskanego z wycinki drzew w pasie dróg powiatowych 
Starosta Grodziski informuje, że posiada do sprzedaży drewno opałowe:

1. Minimalna cena brutto za drewno (łącznie z podatkiem VAT w wysokości  23%):

- jesion wyniosły – 4,42 m³ - 815,49 zł brutto

- robinia akacjowa – 4,54 m³ - 837,63 zł brutto

- topola kanadyjska – 2,5 m³ - 399,75 zł brutto

- lipa drobnolistna – 0,5 m³ - 79,95 zł brutto

2. Zgodnie z zarządzeniem nr 46/2023 Starosty Grodziskiego z dnia 
17 października 2023 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu gospodarowania drewnem pozyskanym z wycinki drzew rosnących w pasach drogowych dróg powiatowych jeden podmiot może kupić w ciągu roku kalendarzowego 
nie więcej niż 10 m³ drewna, zatem uznany jest zakup częściowy.

3. Termin składania ofert - zainteresowani kupnem drewna winni składać pisemne oferty cenowe na zakup wraz z opisem gatunku oraz ilością w Biurze Obsługi Mieszkańca Starostwa Powiatowego w Grodzisku Wlkp. przy ul. Żwirki i Wigury 1, 62-065 Grodzisk Wlkp. do dnia 4 czerwca 
2024 r. do godz. 15 w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Sprzedaż drewna”.

Oferty zawierające ceny niższe niż minimalna zostaną odrzucone.

4. Miejsce i termin wyboru oferty - wybór oferty nastąpi dnia 
5 czerwca 2024 r. o godz. 10 w Starostwie Powiatowym w Grodzisku Wlkp. w  Referacie Inwestycji i Dróg Powiatowych, ul. Rakoniewicka 40 
w Grodzisku Wlkp., pokój nr 4.

Okres związania ofertą wynosi 30 dni.

5. Kryterium wyboru oferty:

a) oferent, który zaproponuje jednorazowy zakup największej ilości przypadającej na jeden podmiot do 10m³ (pkt. 2) wraz z najwyższą ceną brutto,

b) w przypadku złożenia równoważnych ofert decyduje kolejność wpływu oferty,

c) w sytuacji wyznaczenia kupca z maksymalną oferowaną kwotą brutto, który zakupi największą przypadającą ilość drewna na podmiot, następny podmiot z najkorzystniejszą ofertą ma pierwszeństwo do zakupu pozostałej ilości drewna.

6. Warunki sprzedaży: 

a) drewno przeznaczone do sprzedaży znajduje się na terenie Starostwa Powiatowego w Grodzisku Wlkp. Referatu Inwestycji i Dróg Powiatowych, 
ul. Rakoniewicka 40 w Grodzisku Wlkp.

b) oferenci z najkorzystniejszymi ofertami za zakup drewna zostaną pisemnie poinformowani o wyborze ich ofert;

c) oferent zobowiązany jest zapłacić cenę za drewno w terminie 7 dni 
od otrzymania informacji, o której mowa powyżej;

d) tytuł własności przechodzi na kupującego z dniem dokonania zapłaty całości ceny;
z chwilą wydania drewna kupującemu ryzyko jego utraty przechodzi na kupującego;

e) odbiór drewna następuje po zapłacie ceny na podstawie otrzymanej faktury;

f) kupujący zobowiązuje się do załadunku, zabezpieczenia na czas transportu i transportu drewna na własny koszt w terminie 7 dni od daty dokonania zapłaty ceny; kupujący ponosi wszelkie koszty związane z załadunkiem i transportem drewna, a także odpowiada za ewentualne szkody wyrządzone podczas załadunku i transportu drewna.

7. Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją warunków sprzedaży określonych w punkcie 6.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Inwestycyjno-Gospodarczym i Dróg, Referat Inwestycji i Dróg Powiatowych, 
ul. Rakoniewicka 40, pok. nr 4 lub pod nr tel. +48 61 44 48 696 
od poniedziałku do piątku w godz. 7.00–15.00.

 

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Dodaj komentarz

Spodobała Ci się informacja? Zostaw nam swoją opinię
- to dla Ciebie staramy się być najlepsi, a Twoje zdanie bardzo nam w tym pomoże!
Twoja ocena
Ocena (0/5)

Pozostałe
aktualności

Włącz powiadomienia WebPush
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.
Powiat Grodziski

KOMUNIKAT
Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego
w Grodzisku Wielkopolskim

ZMIANY PRZEPISÓW W ZAKRESIE REJESTRACJI POJAZDÓW !

Przypominamy, że od 1 stycznia 2024r. zmieniają się przepisy w zakresie rejestracji pojazdów!

Właściciel pojazdu będzie obowiązany złożyć wniosek o jego rejestrację w terminie 30 dni od dnia:
1.     Nabycia pojazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
2.  Dopuszczenia do obrotu przez organ Krajowej Administracji Skarbowej pojazdu sprowadzonego z terytorium państwa niebędącego państwem członkowskim Unii Europejskiej;
3.     Sprowadzenia pojazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej.
W przypadku nabycia pojazdu w drodze spadku termin 30 dni, biegnie od dnia prawomocnego orzeczenia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku albo sporządzenia aktu poświadczenia dziedziczenia.
W przypadku nabycia pojazdu, przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność gospodarczą w zakresie obrotu pojazdami, wniosek o rejestrację pojazdu należy złożyć w terminie 90 dni.
Niezłożenie wniosku o rejestrację pojazdu, w wymaganym ustawowo terminie:
1.     NIEPRZEKRACZAJĄCYM 180 dni, podlega karze pieniężnej w wysokości 500 zł za wyjątkiem przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w zakresie obrotu pojazdami, dla których kara pieniężna wynosi 1 000 zł.
2.     PRZEKRACZAJĄCYM 180 dni, podlega karze pieniężnej w wysokości 1 000 zł za wyjątkiem przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w zakresie obrotu pojazdami, dla których kara pieniężna wynosi 2 000zł.
Ponadto, nadal na właścicielu pojazdu zarejestrowanego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej spoczywa obowiązek zawiadomienia starosty, w terminie 30 dni, o:
1.    zbyciu pojazdu;
2.    zmianie stanu faktycznego wymagającej zmiany danych zamieszczonych w dowodzie rejestracyjnym.
Niezawiadomienie starosty o zbyciu pojazdu, w wymaganym terminie podlega karze pieniężnej w wysokości 250 zł.
Zgodnie z ww. przepisami, od 1 stycznia 2024r. zawiadomienia o zbyciu pojazdu dokonuje się u starosty właściwego ze względu na miejsce zamieszkania (siedzibę) lub czasowego zamieszkania.