Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Niedziela, 16 czerwca 2024
Imieniny: Alina, Aneta, Justyna
pochmurno
15°C

„Cyfryzacja zasobów geodezyjnych w Powiecie Grodziskim”

Powiat Grodziski realizuje projekt: „Cyfryzacja zasobów geodezyjnych w Powiecie Grodziskim” to projekt  współfinansowany ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego w ramach poddziałania 2.1.2  „Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Umowa nr RPW.02.01.02-30-0009/19 

Termin realizacji Projektu: - 31.12.2022r.

 

Wartość Projektu: 1 231 365,30 zł., w tym dofinansowanie w wysokości 1 046 660.50zł. ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego.

 

Opis projektu:

Projekt obejmuje rozbudowę infrastruktury aplikacyjnej Systemu PZGiK oraz uruchomienie nowych elektronicznych usług w zakresie koordynacji usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu: wniosku o koordynację sytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu oraz przeprowadzenia narady koordynacyjnej w zakresie złożonych wniosków o koordynację sytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu (w skrócie narady koordynacyjnej). W zakresie prac geodezyjnych przeprowadzona zostanie modernizacja ewidencji gruntów i budynków polegająca na zastosowaniu zmiany technologicznej w zakresie prowadzenia mapy ewidencji gruntów poprzez tzw. zmianę nośnika – i opracowanie mapy numerycznej na podstawie materiałów istniejących w zasobie. Zakres rzeczowy tego zadania stanowić będzie wydzielony obszar 19 obrębów gminy Rakoniewice.

 

Cele Projektu:

Celem projektu jest zwiększenie dostępności, jakości oraz stopnia wykorzystania danych przestrzennych dotyczących Powiatu Grodziskiego, przez przedsiębiorców i obywateli poprzez zwiększenie zasięgu numerycznej mapy ewidencyjnej, uruchomienie kolejnych e-usług, cyfryzację zasobów geodezyjnych  oraz modernizację infrastruktury informatycznej w Starostwie Powiatowym w Grodzisku Wielkopolskim.

 

Grupa docelowa:

Odbiorcami dostarczonych w ramach projektu produktów tj. danych i baz danych PZGiK oraz e-usług są pracownicy Starostwa Powiatowego oraz pracownicy innych organów i jednostek organizacyjnych administracji publicznej, mieszkańcy powiatu grodziskiego i województwa wielkopolskiego, inwestorzy i projektanci oraz każda osoba fizyczna i prawna mająca swój interes w zakresie realizowanych przez Wnioskodawcę zadań, dla których z punktu widzenia kompetencji właściwa jest Służba Geodezyjna i Kartograficzna Powiatu Grodziskiego. Docelowa liczba użytkowników nowych elektronicznych usług publicznych tj. osób korzystających z Internetu w kontaktach z administracją publiczną przyjmie w 2023 roku wartość nie mniejszą niż 40 osoby – są to przedstawiciele podmiotów władających siecią uzbrojenia terenu oraz inwestorzy i projektanci.

 

Planowane efekty  Projektu:

Obecny Projekt swoim zakresem obejmuje cztery (4) zadania, których realizacja stanowić będzie wymierne efekty Projektu:

 1. Zadanie 1: Rozbudowa Systemu PZGiK oraz uruchomienie nowe e-usług. Zadanie to zawiera wdrożenie dwóch nowych elektronicznych usług publicznych wspierających proces inwestycyjny. Są to: Złożenie wniosku o koordynację usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu (3 poziom edojrzałości) oraz Narada koordynacyjna (5 poziom e-dojrzałości).

2. Zadanie 2: Podniesienie bezpieczeństwa systemu PZGiK i wdrożenie systemu backup w chmurze. W ramach tego zadania uruchomiona zostanie rozbudowa obecnej infrastruktury technicznej Systemu PZGiK o dodatkowy, nowy serwer sprzętowy pełniący dwie role – serwera zabezpieczającego (zapasowego), zwiększającego poziom dostępności działania infrastruktury Systemu PZGiK oraz serwera systemowego dla środowiska aplikacyjnego nowych e-usług. Poza powyższym na potrzeby uruchomienia tejże konfiguracji systemowej zakupione zostaną dwa przełączniki sieciowe 10Gbit wraz z wyposażeniem i niezbędne oprogramowanie dla serwera sprzętowego i aplikacji e-usług. Tak powstała dość „oszczędnościowa” konfiguracja bezpieczeństwa Systemu PZGiK dodatkowo wsparta będzie usługami systemu backup w chmurze publicznej (opcja pojemnościowa).

3. Zadanie 3: Opracowanie numerycznej mapy ewidencyjnej. Zadanie to zawiera czynności związane z wykonaniem numerycznej mapy ewidencyjnej dla obrębów gminy Rakoniewice w technologii geodezyjnej zwanej tzw. zmianą nośnika z postaci analogowej, rastrowej mapy ewidencyjnej do postaci numerycznej mapy ewidencyjnej zgodniej z obowiązującym schematem aplikacyjnym rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków.

4. Zadanie 4: Promocja projektu.

5. Zadanie 5: Prace przygotowawcze obejmujące opracowanie dokumentacji projektowej – studium wykonalności.

znaki UE, Rzeczpospolita Polska, Samorząd Województwa Wielkopolskiego

Włącz powiadomienia WebPush
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.
Powiat Grodziski

KOMUNIKAT
Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego
w Grodzisku Wielkopolskim

ZMIANY PRZEPISÓW W ZAKRESIE REJESTRACJI POJAZDÓW !

Przypominamy, że od 1 stycznia 2024r. zmieniają się przepisy w zakresie rejestracji pojazdów!

Właściciel pojazdu będzie obowiązany złożyć wniosek o jego rejestrację w terminie 30 dni od dnia:
1.     Nabycia pojazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
2.  Dopuszczenia do obrotu przez organ Krajowej Administracji Skarbowej pojazdu sprowadzonego z terytorium państwa niebędącego państwem członkowskim Unii Europejskiej;
3.     Sprowadzenia pojazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej.
W przypadku nabycia pojazdu w drodze spadku termin 30 dni, biegnie od dnia prawomocnego orzeczenia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku albo sporządzenia aktu poświadczenia dziedziczenia.
W przypadku nabycia pojazdu, przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność gospodarczą w zakresie obrotu pojazdami, wniosek o rejestrację pojazdu należy złożyć w terminie 90 dni.
Niezłożenie wniosku o rejestrację pojazdu, w wymaganym ustawowo terminie:
1.     NIEPRZEKRACZAJĄCYM 180 dni, podlega karze pieniężnej w wysokości 500 zł za wyjątkiem przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w zakresie obrotu pojazdami, dla których kara pieniężna wynosi 1 000 zł.
2.     PRZEKRACZAJĄCYM 180 dni, podlega karze pieniężnej w wysokości 1 000 zł za wyjątkiem przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w zakresie obrotu pojazdami, dla których kara pieniężna wynosi 2 000zł.
Ponadto, nadal na właścicielu pojazdu zarejestrowanego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej spoczywa obowiązek zawiadomienia starosty, w terminie 30 dni, o:
1.    zbyciu pojazdu;
2.    zmianie stanu faktycznego wymagającej zmiany danych zamieszczonych w dowodzie rejestracyjnym.
Niezawiadomienie starosty o zbyciu pojazdu, w wymaganym terminie podlega karze pieniężnej w wysokości 250 zł.
Zgodnie z ww. przepisami, od 1 stycznia 2024r. zawiadomienia o zbyciu pojazdu dokonuje się u starosty właściwego ze względu na miejsce zamieszkania (siedzibę) lub czasowego zamieszkania.