Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Czwartek, 23 maja 2024
Imieniny: Iwona, Michał, Dezyriusz
deszcz
16°C
Powróć do: Kultura i rekreacja

Promocja

R E G U L A M I N

PRZYZNAWANIA PATRONATU STAROSTY GRODZISKIEGO

Rozdział I

Zasady przyznawania patronatu Staroty Grodziskiego

§1

 1. Regulamin określa zasady obejmowania i sprawowania Patronatu Honorowego Starosty Grodziskiego nad wszelkiego rodzaju imprezami lub wydarzeniami mającymi związek z zadaniami wykonywanymi przez powiat, określonymi w art. 4 ustawy z dnia
  5 czerwca 1998 r.  o samorządzie powiatowym o znaczeniu i zasięgu powiatowym oraz ponadpowiatowym, zwanymi w treści zarządzenia "przedsięwzięciami".
 2. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Grodzisku Wielkopolskim: www.pgw.pl w zakładce „KULTURA I REKREACJA”
 3. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:

a)       Patronat – Patronat Starosty Grodziskiego;

b)      Starosta - Starosta Grodziski;

c)       Starostwo - Starostwo Powiatowe w Grodzisku Wielkopolskim

 §2

 1. Patronat Starosty Grodziskiego jest wyróżnieniem podkreślającym szczególną rangę i znaczenie przedsięwzięcia dla Powiatu Grodziskiego. 

  §3

 1. Patronatem mogą być objęte przedsięwzięcia organizowane jednorazowo lub cyklicznie na terenie powiatu grodziskiego, mające zasięg powiatowy, regionalny, ogólnopolski lub międzynarodowy.
 2. Przyznanie Patronatu nie oznacza deklaracji wsparcia finansowego lub organizacyjnego przedsięwzięcia.
 3. W przypadku przedsięwzięć cyklicznych, o Patronat należy występować każdorazowo.

 

 Rozdział II

Procedura przyznawania Patronatu

§4

 Z wnioskiem o objęcie przedsięwzięcia Patronatem występuje jego Organizator.

 1. Organizator przedsięwzięcia mającego charakter imprezy masowej zapewnia spełnienie wymogów określonych w ustawie z dnia 22 sierpnia 1997 roku o bezpieczeństwie imprez masowych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2171).
 2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1 powinien zawierać, w szczególności:

a)       dane kontaktowe organizatora,

b)      nazwę przedsięwzięcia,

c)       termin i miejsce przedsięwzięcia,

d)      uzasadnienie,

e)       informacje o zasięgu przedsięwzięcia,

f)       oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem przyznawania Patronatu Starosty i spełnieniu jego warunków, w przypadku objęcia przedsięwzięcia Patronatem.

 1. Formularz wniosku, o którym mowa w ust. 3 dostępny jest na stronie internetowej Starostwa: www.pgw.pl
 2. Prawidłowy wniosek należy złożyć w siedzibie Starostwa lub przesłać na adres: Starostwo Powiatowe w Grodzisku Wielkopolskim ul. Żwirki i Wigury 1, 62-065 Grodzisk Wielkopolski, nie później niż na dwa miesiące przed planowaną datą organizacji przedsięwzięcia. W uzasadnionych przypadkach Starosta może uwzględnić wniosek złożony z przekroczeniem terminu, o którym mowa w zdaniu 1.

    §5 

 1. Patronat jest wyróżnieniem uznaniowym. Starosta może odmówić objęcia przedsięwzięcia Patronatem bez podania przyczyn.
 2. O decyzji Starosty Organizator powiadamiany jest nie później niż w ciągu 30 dni od dnia złożenia wniosku. W uzasadnionych przypadkach termin ten może zostać wydłużony.

  

Rozdział III

Korzystanie z Patronatu

§6

 1. Organizator może posługiwać się informacją o objęciu przedsięwzięcia Patronatem dopiero po otrzymaniu pozytywnej decyzji.
 2. Organizator przedsięwzięcia objętego Patronatem zobowiązany jest do:

a)       zamieszczenia informacji o przyznanym Patronacie w zaproszeniu, oraz materiałach promocyjnych, reklamowych i informacyjnych na temat przedsięwzięcia, posługując się znakami graficznymi herbu i logo powiatu, udostępnionymi przez Wydział Oświaty Kultury i Promocji,

b)      wzmiankowania faktu otrzymania przyznanego wyróżnienia w przekazach medialnych dotyczących przedsięwzięcia,

c)       umieszczenia, w widocznym miejscu, znaków promocyjnych Powiatu Grodziskiego (herbu oraz logo powiatu) podczas trwania przedsięwzięcia objętego Patronatem,

d)      sporządzenia i przesłania relacji z przedsięwzięcia oraz dokumentacji fotograficznej, niezwłocznie po zakończeniu imprezy.

 1.  Starostwo zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego umieszczania dostarczonych zdjęć z przedsięwzięcia na swojej stronie internetowej oraz w publikacjach, folderach, wydawnictwach itp.
 2. Niespełnienie zobowiązań, o których mowa w ust.2 może skutkować w przyszłości odmowa udzielenia Organizatorowi Patronatu nad tym samym lub innym przedsięwzięciem.
 3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Starosta może odebrać przyznany Patronat. Organizator jest informowany o tym fakcie niezwłocznie i od tego momentu jest on zobowiązany do rezygnacji z przyznanego wcześniej wyróżnienia.

           §7

 1. Sprawy z zakresu patronatów prowadzone są przez Wydział Oświaty Kultury i Promocji. Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 61 44 52 562.
 2. Przed złożeniem wniosku o objęcie przedsięwzięcia Patronatem należy zapoznać się z klauzulą informacją dotyczącą przekierowania danych osobowych oraz niniejszym Regulaminem.

Wnioski o przyznanie patronatu Starosty Grodziskiego można przesyłać:

 1. za pośrednictwem poczty na adres:
  Starostwo Powiatowe w Grodzisku Wielkopolskim, ul. Żwirki i Wigury 1, 62-065 Grodzisk Wlkp. 
 2. e-mailem na adres: starostwo@pgw.pl
 3. lub osobiście w Biurze Obsługi Mieszkańca.

Wzór wniosku 

Zarządzenie Starosty Grodziskiego 

Włącz powiadomienia WebPush
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.
Powiat Grodziski

KOMUNIKAT
Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego
w Grodzisku Wielkopolskim

ZMIANY PRZEPISÓW W ZAKRESIE REJESTRACJI POJAZDÓW !

Przypominamy, że od 1 stycznia 2024r. zmieniają się przepisy w zakresie rejestracji pojazdów!

Właściciel pojazdu będzie obowiązany złożyć wniosek o jego rejestrację w terminie 30 dni od dnia:
1.     Nabycia pojazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
2.  Dopuszczenia do obrotu przez organ Krajowej Administracji Skarbowej pojazdu sprowadzonego z terytorium państwa niebędącego państwem członkowskim Unii Europejskiej;
3.     Sprowadzenia pojazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej.
W przypadku nabycia pojazdu w drodze spadku termin 30 dni, biegnie od dnia prawomocnego orzeczenia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku albo sporządzenia aktu poświadczenia dziedziczenia.
W przypadku nabycia pojazdu, przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność gospodarczą w zakresie obrotu pojazdami, wniosek o rejestrację pojazdu należy złożyć w terminie 90 dni.
Niezłożenie wniosku o rejestrację pojazdu, w wymaganym ustawowo terminie:
1.     NIEPRZEKRACZAJĄCYM 180 dni, podlega karze pieniężnej w wysokości 500 zł za wyjątkiem przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w zakresie obrotu pojazdami, dla których kara pieniężna wynosi 1 000 zł.
2.     PRZEKRACZAJĄCYM 180 dni, podlega karze pieniężnej w wysokości 1 000 zł za wyjątkiem przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w zakresie obrotu pojazdami, dla których kara pieniężna wynosi 2 000zł.
Ponadto, nadal na właścicielu pojazdu zarejestrowanego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej spoczywa obowiązek zawiadomienia starosty, w terminie 30 dni, o:
1.    zbyciu pojazdu;
2.    zmianie stanu faktycznego wymagającej zmiany danych zamieszczonych w dowodzie rejestracyjnym.
Niezawiadomienie starosty o zbyciu pojazdu, w wymaganym terminie podlega karze pieniężnej w wysokości 250 zł.
Zgodnie z ww. przepisami, od 1 stycznia 2024r. zawiadomienia o zbyciu pojazdu dokonuje się u starosty właściwego ze względu na miejsce zamieszkania (siedzibę) lub czasowego zamieszkania.