Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Niedziela, 21 lipca 2024
Imieniny: Andrzej, Wiktor, Daniel
pochmurno
25°C

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Grodziskiego

 znaki UE

 

Powiat Grodziski realizuje projekt pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Grodziskiego” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020

Oś priorytetowa 3: Energia

Działanie 3.2. Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym

Poddziałanie 3.2.1. Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej

Cel projektu:

Głównym celem projektu jest poprawa efektywności energetycznej „małego” budynku Liceum Ogólnokształcącego oraz budynku Zespołu Szkół Technicznych w Grodzisku Wielkopolskim

 

Opis projektu:

Termomodernizacja obejmie 2 budynki.

Przedmiotem projektu jest przeprowadzenie prac termomodernizacyjnych w:

 • „małym” budynku Liceum Ogólnokształcącego im. J. Słowackiego w Grodzisku Wielkopolskim oraz
 • budynku Zespołu Szkół Technicznych im. E. Kwiatkowskiego w Grodzisku Wielkopolskim

 

W ramach projektu zostanie wykonany następujący zakres prac:

 Mały budynek Liceum Ogólnokształcącego im. J. Słowackiego w Grodzisku Wielkopolskim:

 • ocieplenie ścian wewnętrznych oddzielających pomieszczenia ogrzewane od nieogrzewanych;
 • ocieplenie ścian zewnętrznych od wewnątrz;
 • wymiana drzwi;
 • wymiana okien;
 • ocieplenie stropu nad  parterem;
 • modernizacja instalacji c.o. wraz z wymianą źródła ciepła:

- wymiana źródła ciepła na hybrydową pompę ciepła (pompa ciepła typu powietrze/woda i kocioł gazowy kondensacyjny współpracujące ze sobą w sposób równoległy

-wymiana kotła gazowego na kocił kondensacyjny nowej generacji

 • modernizacja systemu oświetlenia;
 • prace remontowe towarzyszące (stanowiące w całości koszt niekwalifikowany), w tym:

- modernizacja elewacji - tynkowanie tynkiem dekoracyjnym mineralnym drobnoziarnistym w kolorze białym; malowanie farbą elewacyjną silikonową;

- oczyszczenie i malowanie drzwi wejściowych, wymiana uszczelek ościeżnicy i progowych;

-  oczyszczenie, zabezpieczenie farbami antykorozyjnymi oraz malowanie krat w oknach;

-  wypełnienie nową blachą płaską aluminiową otworu z wbudowanymi kratkami wentylacyjnymi, montaż nowych kratek wentylacyjnych;

- demontaż i ponowny montaż rur spustowych.

 Budynek Zespołu Szkół Technicznych im. E. Kwiatkowskiego w Grodzisku Wielkopolskim:

 • ocieplenie ścian zewnętrznych „starszej” części szkoły;
 • ocieplenie ścian fundamentowych;
 • ocieplenie stropodachu;
 • wymiana drzwi;
 • wymiana okien i luksferów;
 • modernizacja instalacji c.o. i c.w.u. wraz z wymianą źródła ciepła obejmująca:

- zmiana sposobu wytwarzania c.w.u. na układ pompa ciepła i kocił gazowy kondensacyjny

- wykonanie nowej technologii kotłowni opartej o układ hybrydowy (montaż układu pomp ciepła typu powietrze/woda zasilanych elektrycznie i kotła kondensacyjnego pracującego w kaskadzie)

 • montaż instalacji fotowoltaicznej;
 • modernizacja systemu oświetlenia;
 • prace towarzyszące termomodernizacyjne (niezbędne do wykonania usprawnień wskazanych w audycie energetycznym):

- demontaż rur spustowych i montaż nowych z blachy tytanowo-cynkowej;

- wykonanie nowych obróbek blacharskich z blachy tytanowo-cynkowej;

- wymiana instalacji odgromowej;

 • prace modernizacyjne towarzyszące (stanowiące w całości koszt niekwalifikowany), w tym:

- malowanie ścian wewnętrznych (pomieszczeń w budynku);

- wykonanie instalacji technicznej komputerowej, systemu sygnalizacji włamania i napadu, radiowęzła oraz systemu monitoringu.

 

Planowane efekty:

Planowane efekty rzeczowe (produkty) uzyskane w wyniku realizacji projektu:

-  Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków  - 2 szt.

- Powierzchnia użytkowa budynków poddanych termomodernizacji – 4 601,00 m2

-  Liczba zmodernizowanych źródeł ciepła – 2 szt.

-  Dodatkowa zdolność wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych – 0,0398 MWe

-  Dodatkowa zdolność wytwarzania energii cieplnej ze źródeł odnawialnych – 0,2660 MWt

-  Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE – 1 szt.

-  Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii cieplnej z OZE – 2 szt.

 

Planowane rezultaty realizacji projektu:

-  Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych – 182,70 tony ekwiwalentu CO2/rok

-  Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych – 978 930,00 kWh/rok

-  Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej 470,8 MWh/rok

-  Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej – 2 986,00 GJ/rok

- Produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych instalacji wykorzystujących OZE – 41,83 MWhe/rok

-  Produkcja energii cieplnej z nowo wybudowanych instalacji wykorzystujących OZE 249,45 MWht/rok

-  Zmniejszenie zużycia energii końcowej w wyniku realizacji projektów 3 155,47 GJ/rok

 

Wartość projektu:

Całkowita wartość projektu: 9 301 004,01 zł

Kwota dofinansowania w ramach WRPO: 5 605 101,95 zł

Wkład własny Powiatu Grodziskiego: 3 695 902,06 zł

 

Włącz powiadomienia WebPush
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.
Powiat Grodziski

KOMUNIKAT
Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego
w Grodzisku Wielkopolskim

ZMIANY PRZEPISÓW W ZAKRESIE REJESTRACJI POJAZDÓW !

Przypominamy, że od 1 stycznia 2024r. zmieniają się przepisy w zakresie rejestracji pojazdów!

Właściciel pojazdu będzie obowiązany złożyć wniosek o jego rejestrację w terminie 30 dni od dnia:
1.     Nabycia pojazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
2.  Dopuszczenia do obrotu przez organ Krajowej Administracji Skarbowej pojazdu sprowadzonego z terytorium państwa niebędącego państwem członkowskim Unii Europejskiej;
3.     Sprowadzenia pojazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej.
W przypadku nabycia pojazdu w drodze spadku termin 30 dni, biegnie od dnia prawomocnego orzeczenia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku albo sporządzenia aktu poświadczenia dziedziczenia.
W przypadku nabycia pojazdu, przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność gospodarczą w zakresie obrotu pojazdami, wniosek o rejestrację pojazdu należy złożyć w terminie 90 dni.
Niezłożenie wniosku o rejestrację pojazdu, w wymaganym ustawowo terminie:
1.     NIEPRZEKRACZAJĄCYM 180 dni, podlega karze pieniężnej w wysokości 500 zł za wyjątkiem przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w zakresie obrotu pojazdami, dla których kara pieniężna wynosi 1 000 zł.
2.     PRZEKRACZAJĄCYM 180 dni, podlega karze pieniężnej w wysokości 1 000 zł za wyjątkiem przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w zakresie obrotu pojazdami, dla których kara pieniężna wynosi 2 000zł.
Ponadto, nadal na właścicielu pojazdu zarejestrowanego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej spoczywa obowiązek zawiadomienia starosty, w terminie 30 dni, o:
1.    zbyciu pojazdu;
2.    zmianie stanu faktycznego wymagającej zmiany danych zamieszczonych w dowodzie rejestracyjnym.
Niezawiadomienie starosty o zbyciu pojazdu, w wymaganym terminie podlega karze pieniężnej w wysokości 250 zł.
Zgodnie z ww. przepisami, od 1 stycznia 2024r. zawiadomienia o zbyciu pojazdu dokonuje się u starosty właściwego ze względu na miejsce zamieszkania (siedzibę) lub czasowego zamieszkania.