• KOMUNIKAT W SPRAWIE ORGANIZACJI PRACY WYDZIAŁU KOMUNIKACJI

    Uprzejmie informujemy, że z dniem 11 maja 2020 r. do odwołania wprowadza się następujące zasady obsługi Klienta w Wydziale Komunikacji Starostwa Powiatowego w Grodzisku Wielkopolskim, w związku z epidemią wywołaną zakażeniami wirusem SARS-CoV-2: czytaj więcej

  • FUNKCJONOWANIE STAROSTWA POWIATOWEGO W GRODZISKU WIELKOPOLSKIM OD DNIA 1 CZERWCA 2020 ROKU

    UWAGA!!! W związku z koniecznością przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-CoV-2 Starostwo Powiatowe w Grodzisku Wlkp. od dnia 1 czerwca 2020r. do odwołania wprowadza ograniczenia w funkcjonowaniu: czytaj więcej

KURS DLA DZIECI ROLNIKÓW „BEZPIECZNIE NA WSI MAMY – UPADKOM ZAPOBIEGAMY”

KURS DLA DZIECI ROLNIKÓW „BEZPIECZNIE NA WSI MAMY – UPADKOM ZAPOBIEGAMY”

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zaprasza dzieci rolników w wieku 6-14 lat do udziału w kursie e-learningowym „Bezpiecznie na wsi mamy – upadkom zapobiegamy”, który w nowoczesnej formie przybliża zagrożenia wypadkowe w gospodarstwach rolnych, a także uczy prawidłowych zachowań podczas przebywania na terenie obejścia. Wśród najmłodszych, którzy go ukończą i prześlą swoje zgłoszenia rozlosowane zostanie 100 hulajnóg. więcej

PRZESUNIĘCIE TERMINU WNIESIENIA OPŁATY Z TYTUŁU UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO

PRZESUNIĘCIE TERMINU WNIESIENIA OPŁATY Z TYTUŁU UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO

 W  związku z wejściem w życie  w dniu 25 czerwca 2020r.  ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19( 1 )- tzw. Tarczy 4.0, która znowelizowała przepis art.15 j ustawy z dnia 31 marca  2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U z 2020r. poz.568) Starosta Grodziski informuje, że opłatę z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości za rok 2020 należy wnieść do 31 stycznia 2021r. więcej

ABSOLUTORYJNA SESJA RADY POWIATU GRODZISKIEGO

ABSOLUTORYJNA SESJA RADY POWIATU GRODZISKIEGO

We wtorek, 30 czerwca 2020 roku, odbyła się absolutoryjna sesja Rady Powiatu Grodziskiego. Zgodnie z procedurą Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Stanisław Lenart odczytał wniosek Komisji Rewizyjnej skierowany do Rady, w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu Grodziskiego z tytułu wykonania budżetu za 2019 r. więcej

zobacz wszystkie