INFORMACJA STAROSTY GRODZISKIEGO W SPRAWIE PRZESUNIĘCIA NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2020 ROKU TERMINU WNIESIENIA OPŁATY Z TYTUŁU UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO I OPŁATY PRZEKSZTAŁCENIOWEJ ZA ROK 2020

INFORMACJA STAROSTY GRODZISKIEGO W SPRAWIE PRZESUNIĘCIA NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2020 ROKU TERMINU WNIESIENIA OPŁATY Z TYTUŁU UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO I OPŁATY PRZEKSZTAŁCENIOWEJ ZA ROK 2020

W  związku z wejściem w życie ustawy z dnia 31 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniemCOVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U z 2020r. poz.568), więcej

„ŚWIECIMY NA NIEBIESKO”

„ŚWIECIMY NA NIEBIESKO”

Dziś, 2 kwietnia 2020 roku, w Światowym Dniu Świadomości Autyzmu, Starostwo Powiatowe w Grodzisku Wielkopolskim, jak co roku, oświetlone zostało na niebiesko, jako wyraz solidarności z osobami dotkniętymi autyzmem i ich bliskimi. więcej

INFORMACJA URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO DOTYCZĄCA TRANSPORTU KOLEJOWEGO NA TERENIE WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

INFORMACJA URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO DOTYCZĄCA TRANSPORTU KOLEJOWEGO NA TERENIE WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Ze względu na wprowadzenie przez rząd dodatkowych obostrzeń, niezbędnych do powstrzymania rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2, Województwo Wielkopolskie jako organizator przewozów, podjął trudną decyzję o dalszej korekcie w kursowaniu pociągów, dostosowując w terminie od 30 marca do 13 kwietnia br. komunikację kolejową do ograniczonej do minimum mobilności mieszkańców. więcej

POMOC DLA OSÓB DOŚWIADCZAJĄCYCH PRZEMOCY DOMOWEJ

POMOC DLA OSÓB DOŚWIADCZAJĄCYCH PRZEMOCY DOMOWEJ

Ograniczenia w przemieszczaniu się czy kwarantanna domowa związane z występującą aktualnie pandemią mogą prowadzić do nasilenia występowania aktów przemocy zarówno wobec dzieci, jak i osób dorosłych. więcej

ZAWIESZENIE  OSOBISTEGO UDZIELANIA  PORAD PRAWNYCH W PUNKTACH NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ NA TERENIE POWIATU GRODZISKIEGO NA CZAS TRWANIA STANU EPIDEMII

ZAWIESZENIE OSOBISTEGO UDZIELANIA PORAD PRAWNYCH W PUNKTACH NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ NA TERENIE POWIATU GRODZISKIEGO NA CZAS TRWANIA STANU EPIDEMII

W związku z koniecznością przeciwdziałania zagrożeniom związanym z COVID-19, o których mowa w art. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374), w ślad za komunikatem Ministerstwa Sprawiedliwości, Starosta Grodziski uprzejmie informuje, że w okresie trwania stanu epidemii (do odwołania) zawiesza osobiste udzielanie porad prawnych przez radców prawnych/ adwokatów/ prawników w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej (npp) na terenie powiatu grodziskiego. więcej

zobacz wszystkie