Powiat Grodziski

Roboty budowlane maj 2023

znaki-UE 

Trwają roboty budowlane związane z realizacją projektu pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Grodziskiego”. Wykonywane są prace związane z wymianą instalacji elektrycznej i oświetlenia w budynku Zespołu Szkół Technicznych im. E. Kwiatkowskiego w Grodzisku Wlkp.

Roboty budowlane realizuje firma Inare Sp. z o.o. z Krakowa.

Powiat Grodziski na wykonanie zadania uzyskał dofinansowanie w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.