Powiat Grodziski

Roboty budowlane luty 2023

znaki_Polski_ład_2 

Trwają już prace budowlane związane z realizacją inwestycji pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3584P Parzęczewo - Puszczykowo - Kotusz - granica powiatu - etap I" dofinansowanej z Rządowego Funduszu Polski Ład: Pogram Inwestycji Strategicznych.

W chwili obecnej pomiędzy granicą powiatu a miejscowością  Kotusz realizowane są roboty związane z poszerzeniem drogi. Wykonawcą robót jest firma Całus sp. z o.o. sp. k. z Borui Nowej.