Powiat Grodziski

Roboty budowlane lipiec 2023

UE 

Trwają roboty budowlane związane z realizacją projektu pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Grodziskiego”. W budynku Zespołu Szkół Technicznych im. E. Kwiatkowskiego w Grodzisku Wlkp. kontynuowane są prace związane z wymianą instalacji elektrycznej i oświetlenia oraz malowaniem sal lekcyjnych; kontynuowane są prace związane z wymianą kaloryferów i wymianą instalacji grzewczej; wykonywane są roboty w kotłowni związane z montażem nowych pieców i instalacji oraz kontynuowane są prace związane z przygotowaniem miejsca pod instalację pomp ciepła; wykonywana jest wymiana okien oraz prowadzone są roboty termomodernizacyjne ścian zewnętrznych. W „małym” budynku Liceum Ogólnokształcącego im. J. Słowackiego trwają prace elektryczne oraz termomodernizacja ścian od wewnątrz.

Roboty budowlane realizuje firma Inare Sp. z o.o. z Krakowa.

Powiat Grodziski na wykonanie zadania uzyskał dofinansowanie w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.