Powiat Grodziski

Przebudowa drogi powiatowej nr 3587P Granowo - Doły – Konojad

 

Flaga i Godło PolskiLogo Polski Ład

Przebudowa drogi powiatowej nr 3587P Granowo - Doły – Konojad

Powiat Grodziski realizuje inwestycję pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 3587P Granowo - Doły – Konojad. Zadanie otrzymało dofinansowanie w wysokości 5.000.000,00 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych.

W ramach inwestycji zrealizowana zostanie m.in. przebudowa drogi polegająca na poszerzeniu jezdni do szerok. 5,50m; wykonanie nakładki min.-afalt.; wykonanie poszerzenia o nawierzchni min.-asfalt. na nowych podbudowach; przebudowa istniejącej ścieżki rowerowej polegająca na całkowitym jej rozebraniu i wybudowaniu ścieżki pieszo-rowerowej o szer. 2,60m; przebudowa skrzyżowania z drogami gminnymi w m. Konojad; wykonanie chodników w obrębie skrzyżowania; zrealizowanie 4 przejść dla pieszych w tym 1 wyposażone w oświetlenie i oznakowanie aktywne; budowa 2 radarów.

Wartość całości inwestycji to kwota w wysokości 7.053.148,50 zł.