Powiat Grodziski

Przebudowa drogi powiatowej nr 3584P Parzęczewo – Puszczykowo – Kotusz – granica powiatu – etap III

Flaga i Godło Polski

Powiat Grodziski uzyskał dofinansowanie w wysokości 1.789.996,70 zł na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3584P Parzęczewo – Puszczykowo – Kotusz – granica powiatu – etap III” w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – III Edycja - PGR.

W ramach etapu III przewidywana jest realizacja zadania za miejscowością Puszczykowo w kierunku miejscowości Kotusz. Projekt obejmuje m.in. przebudowę jezdni drogi powiatowej nr 3584P, wzmocnienie jej siatką stalową, ułożenie nowej nawierzchni. Realizacja zadania przewidziana jest w latach 2022-2023.