Powiat Grodziski
Powróć do: Realizowane projekty

Projekt „Cyfrowy Powiat”

znaki unijne

Powiat Grodziski pozyskał grant w wysokości  155 787,00 zł z rządowego programu Cyfrowy Powiat. Projekt grantowy realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia.

Celem projektu jest wsparcie JST w zakresie usług publicznych poprzez zwiększenie cyfryzacji oraz cyberbezpieczeństwa Starostwa Powiatowego w Grodzisku Wielkopolskim.

Koncepcja realizacji projektu przewiduje m.in.:

1)      Przeprowadzenie technicznej diagnozy cyberbezpieczeństwa,

2)      Doposażenie i modernizacja serwerowni, zakup sprzętu IT oraz dodatkowego sprzętu niezbędnego do cyfryzacji Urzędu, umożliwienia pracy zdalnej i realizacji e-usług:

  1. serwer wraz z systemem operacyjnym i licencjami dostępowymi dla pracowników Starostwa,
  2. macierz dyskową,
  3. laptop,
  4. skaner do obiegu dokumentów,

3)      Zakup oprogramowania do backupu,

4)      Zakup oprogramowania biurowego do współdzielenia dokumentów i tworzenia elektronicznej dokumentacji,

5)      Zakup szkoleń z cyberbezpieczeństwa dla pracowników Starostwa i wybranych jednostek podległych.

Realizacja działań w ramach ww. grantu jest niezbędna do realizacji e-usług i zdalnej obsługi mieszkańców powiatu, pracy zdalnej Starostwa i wpłynie bezpośrednio na rozwój cyfrowy Powiatu Grodziskiego oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia.

 znaki unijne