Powiat Grodziski

2. Prace budowlane

znaki_Polski_ład_2 

Prace budowlane na drodze powiatowej nr 3587P Granowo - Doły – Konojad.

Trwają już prace budowlane związane z realizacją inwestycji pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 3587P Granowo - Doły – Konojad dofinansowanej z Rządowego Funduszu Polski Ład.

Realizowane są roboty przygotowawcze, rozbiórkowe, korytowania oraz roboty związane z montażem elementów odwodnienia, roboty odtworzeniowe po budowie elementów kanalizacji deszczowej, a także roboty brukarskie - układanie nawierzchni z kostki betonowej na podbudowach i podsypkach, krawężniki, obrzeża. Realizowane są także prace związane z odtwarzaniem zjazdów z kruszyw łamanych wraz z wymianą przepustów pod zjazdami.  

Wykonawcą zadania jest firma  INFRAKOM Sp. z o.o., Sp. Komandytowo-akcyjna z Kościana.