Powiat Grodziski

Podpisanie umowy na Termomodernizację

 

znaki UE

We wtorek 29 listopada br. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, Starosta Grodziski Mariusz Zgaiński z Wicestarosta Słwomirem Górnym i Skarbik Powiatu Jolantą Morkowską podpisali umowę w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 na „Termomodernizację budynków użyteczności publicznej Powiatu Grodziskiego”. Dofinansowanie na ww. zadanie wynosi 5 605 101,95 zł, a całkowita wartość inwestycji to  8 192 825,57 zł

Przedmiotem projektu jest przeprowadzenie prac termomodernizacyjnych w:

„małym” budynku Liceum Ogólnokształcącego im. J. Słowackiego w Grodzisku Wielkopolskim oraz 

budynku Zespołu Szkół Technicznych im. E. Kwiatkowskiego w Grodzisku Wielkopolskim

Termomodernizacja budynków obejmie m.in. ocieplenie ścian, wymianę drzwi i okien, modernizację instalacji grzewczej, modernizację systemu oświetlenia, montaż instalacji fotowoltaicznej oraz prace remontowe.

Prace realizowane będą w roku 2023.