Powiat Grodziski

Odbiór końcowy

znaki_Polski_ład_2 

Przebudowa drogi powiatowej nr 3584P - etap I – odbiór końcowy

W dniu 4 maja 2023r. dokonano odbioru końcowego inwestycji pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3584P Parzęczewo - Puszczykowo - Kotusz - granica powiatu - etap I" dofinansowanej z Rządowego Funduszu Polski Ład: Pogram Inwestycji Strategicznych.

Roboty wykonała firma Całus sp. z o.o. sp. k. z Borui Nowej. Nadzór inwestorski nad zadaniem sprawowała Pani Barbara Kosmacz.

W ramach zadania wykonano następujące prace:

- zabezpieczenie i geodezja;

            - obramowania nawierzchni;

            - jezdnia i progi;

            - zjazdy, chodnik, perony;

            - zieleń, pobocza, rowy;

- organizacja ruchu i regulacje.

Wartość całości zadania (wraz z nadzorem inwestorskim) wyniosła 5.681.805,94 zł, w tym:

- dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Pogram Inwestycji Strategicznych: 5.000.000,00 zł

- środki Powiatu Grodziskiego: 340.902,98 zł

- środki Gminy Kamieniec: 340.902,96 zł.