Powiat Grodziski

7. Prace budowlane na drodze

znaki_Polski_ład_2 

Roboty budowlane na drodze drogi powiatowej nr 3587P Granowo - Doły – Konojad

Wykonywane są roboty budowlane związane z realizacją inwestycji pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 3587P Granowo - Doły – Konojad dofinansowanej z Rządowego Funduszu Polski Ład.

Obecnie kładziona jest masa bitumiczna na ścieżce pieszo-rowerowej pomiędzy Granowem a Granówkiem. Wykonawcą zadania jest firma  INFRAKOM Sp. z o.o., Sp. Komandytowo-akcyjna z Kościana.