Powiat Grodziski

6. Prace budowlane

znaki_Polski_ład_2 

Roboty budowlane na drodze drogi powiatowej nr 3587P Granowo - Doły – Konojad

Realizowane są roboty budowlane związane z realizacją inwestycji pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 3587P Granowo - Doły – Konojad dofinansowanej z Rządowego Funduszu Polski Ład.

W dniach  7 – 8 lipca 2022r. położona została warstwa ścieralna z betonu asfaltowego na odcinkach Granowo – Granówko oraz Granówko - Doły. Wykonawcą zadania jest firma  INFRAKOM Sp. z o.o., Sp. Komandytowo-akcyjna z Kościana.