Powiat Grodziski

Roboty budowlane kwiecień 2023

znaki_Polski_ład_2 

Trwają roboty budowlane związane z realizacją inwestycji pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3584P Parzęczewo - Puszczykowo - Kotusz - granica powiatu - etap III" dofinansowanej z Rządowego Funduszu Polski Ład: Pogram Inwestycji Strategicznych.

Zrealizowano już prace związane z ułożeniem wszystkich warstw nawierzchni mineralno – asfaltowej. W chwili obecnej odbywają się prace związane z wykonaniem oznakowania poziomego. Wykonawcą robót jest firma Całus sp. z o.o. sp. k. z Borui Nowej.