Powiat Grodziski

Roboty budowlane marzec 2023

znaki_Polski_ład_2 

Roboty budowlane na drodze 

Trwają prace budowlane związane z realizacją inwestycji pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3584P Parzęczewo - Puszczykowo - Kotusz - granica powiatu - etap I" dofinansowanej z Rządowego Funduszu Polski Ład: Pogram Inwestycji Strategicznych.

W chwili obecnej realizowane są roboty związane z poszerzeniem drogi, wykonaniem zjazdów, przygotowaniem do położenia warstwy mineralno – asfaltowej oraz układanie pierwszej warstwy mineralno - asfaltowej. Wykonawcą robót jest firma Całus sp. z o.o. sp. k. z Borui Nowej.