Powiat Grodziski

Podpisanie umowy z Wykonawcą

znaki_Polski_ład_2 

W dniu 21 października 2022r. władze Powiatu Grodziskiego podpisały umowę z Wykonawcą – firmą Całus sp. z o.o. sp.k. z Borui Nowej na realizację robót budowlanych w ramach zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3584P Parzęczewo – Puszczykowo – Kotusz – granica powiatu – etap III”. Wartość umowy wynosi 1.826.527,25 zł.

Powiat Grodziski na ww. zadanie uzyskał dofinansowanie w wysokości 1.789.996,70 zł w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – III Edycja – PGR.