Powiat Grodziski

Podpisanie umowy z wykonawcą

znaki_Polski_ład_2  

W dniu 11 października 2022r. w obecności Wojewody Wielkopolskiego Michała Zielińskiego została podpisana umowa na I etap przebudowy drogi powiatowej Parzęczewo – Puszczykowo – Kotusz – granica powiatu (Gmina Kamieniec). Powiat Grodziski uzyskał na to zadanie dofinansowanie w wysokości 5.000.000,00 zł w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. W wyniku przetargu wykonawcą inwestycji została firma Całus sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Borui Nowej, a łączny koszt zadania wyniesie 5.651.805,94 zł. Nadzór nad inwestycją będzie pełnić Inspektor Nadzoru Barbara Kosmacz. Termin zakończenia inwestycji przewidziano na wrzesień 2023 r.