Powiat Grodziski
Powróć do: Powiat

Zasłużony dla Powiatu

UCHWAŁA NR XVII/88/2004
RADY POWIATU GRODZISKIEGO
z dnia 30 marca 2004 r.
w sprawie: nadania medalu „Zasłużony dla Powiatu Grodziskiego”

Panu Antoniemu Spieczyńskiemu

UCHWAŁA NR XVII/89/2004
RADY POWIATU GRODZISKIEGO
z dnia 30 marca 2004 r.
w sprawie: nadania medalu „Zasłużony dla Powiatu Grodziskiego”

Panu Stanisławowi Stecowi

UCHWAŁA NR XVII/90/2004
RADY POWIATU GRODZISKIEGO
z dnia 30 marca 2004 r.
w sprawie: nadania medalu „Zasłużony dla Powiatu Grodziskiego”

Panu Zbigniewowi Drzymale

UCHWAŁA NR XVII/91/2004
RADY POWIATU GRODZISKIEGO
z dnia 30 marca 2004 r.
w sprawie: nadania medalu „Zasłużony dla Powiatu Grodziskiego”

Panu Andrzejowi Nowakowskiemu

UCHWAŁA NR XVII/92/2004
RADY POWIATU GRODZISKIEGO
z dnia 30 marca 2004 r.
w sprawie: nadania medalu „Zasłużony dla Powiatu Grodziskiego”

Panu Stefanowi Mikołajczakowi

UCHWAŁA NR XVII/93/2004
RADY POWIATU GRODZISKIEGO
z dnia 30 marca 2004 r.
w sprawie: nadania medalu „Zasłużony dla Powiatu Grodziskiego”

Panu Stanisławowi Słowińskiemu

UCHWAŁA NR XXXIII/165/2005
RADY POWIATU GRODZISKIEGO
z dnia 11 lipca 2005 r.
w sprawie: nadania medalu „Zasłużony dla Powiatu Grodziskiego”

Związkowi Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej
i Byłych Więźniów Politycznych
Koło Gminne Granowo

UCHWAŁA NR XXXIII/166/2005
RADY POWIATU GRODZISKIEGO
z dnia 11 lipca 2005 r.
w sprawie: nadania medalu „Zasłużony dla Powiatu Grodziskiego”

Związkowi Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej
i Byłych Więźniów Politycznych
Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności
Koło w Grodzisku Wielkopolskim

UCHWAŁA NR XXXIII/167/2005
RADY POWIATU GRODZISKIEGO
z dnia 11 lipca 2005 r.
w sprawie: nadania medalu „Zasłużony dla Powiatu Grodziskiego”

Związkowi Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej
i Byłych Więźniów Politycznych
Koło Gminne Kamieniec

UCHWAŁA NR XXXIII/168/2005
RADY POWIATU GRODZISKIEGO
z dnia 11 lipca 2005 r.
w sprawie: nadania medalu „Zasłużony dla Powiatu Grodziskiego”

Związkowi Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej
i Byłych Więźniów Politycznych
Koło Rakoniewice

UCHWAŁA NR XXXIII/169/2005
RADY POWIATU GRODZISKIEGO
z dnia 11 lipca 2005 r.
w sprawie: nadania medalu „Zasłużony dla Powiatu Grodziskiego”

Związkowi Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej
i Byłych Więźniów Politycznych
Koło Miejsko – Gminne Wielichowo

UCHWAŁA NR XXXIV/174/2005
RADY POWIATU GRODZISKIEGO
z dnia 27 września 2005 r.
w sprawie: nadania medalu „Zasłużony dla Powiatu Grodziskiego”

Panu Zdzisławowi Kazimierzowi Sawali

UCHWAŁA NR XXXIV/175/2005
RADY POWIATU GRODZISKIEGO
z dnia 27 września 2005 r.
w sprawie: nadania medalu „Zasłużony dla Powiatu Grodziskiego”

Panu Zdzisławowi Połącarzowi

UCHWAŁA NR XXXV/186/2005
RADY POWIATU GRODZISKIEGO
z dnia 25 października 2005 r.
w sprawie: nadania medalu „Zasłużony dla Powiatu Grodziskiego”

Panu Janowi Gnusowi

Uchwała Nr XXXVII/200/2005
Rady Powiatu Grodziskiego
z dnia 28 grudnia 2005 r.
w sprawie: nadania medalu „Zasłużony dla Powiatu Grodziskiego”

Panu Henrykowi Basińskiemu

UCHWAŁA NR XXXVII/201/2005
RADY POWIATU GRODZISKIEGO
z dnia 28 grudnia 2005 r.
w sprawie: nadania medalu „Zasłużony dla Powiatu Grodziskiego”

Pani Leonardzie Karczmarczyk

UCHWAŁA NR XXXVII/202/2005
RADY POWIATU GRODZISKIEGO
z dnia 28 grudnia 2005 r.
w sprawie: nadania medalu „Zasłużony dla Powiatu Grodziskiego”

Panu Edwardowi Laskowskiemu

UCHWAŁA NR XXXVII/203/2005
RADY POWIATU GRODZISKIEGO
z dnia 28 grudnia 2005 r.
w sprawie: nadania medalu „Zasłużony dla Powiatu Grodziskiego”

Panu Romanowi Marachowi

UCHWAŁA NR XXXVII/204/2005
RADY POWIATU GRODZISKIEGO
z dnia 28 grudnia 2005 r.
w sprawie: nadania medalu „Zasłużony dla Powiatu Grodziskiego”

Panu Tadeuszowi Neumannowi

UCHWAŁA NR VII/58/2007
RADY POWIATU GRODZISKIEGO
z dnia 24 kwietnia 2007 r.
w sprawie:  nadania medalu „Zasłużony dla Powiatu Grodziskiego”

Pani Annie Hercog

UCHWAŁA NR VIII/63/2007
RADY POWIATU GRODZISKIEGO
z dnia 29 maja 2007 r.
w sprawie: nadania medalu „Zasłużony dla Powiatu Grodziskiego”

Panu Zdzisławowi Jankowskiemu

UCHWAŁA NR VIII/64/2007
RADY POWIATU GRODZISKIEGO
z dnia 29 maja 2007 r.
w sprawie: nadania medalu „Zasłużony dla Powiatu Grodziskiego”

Panu Stanisławowi Lenartowi

UCHWAŁA NR IX/80/2007
RADY POWIATU GRODZISKIEGO
z dnia 26 czerwca 2007 r.
w sprawie: nadania medalu „Zasłużony dla Powiatu Grodziskiego”

Liceum Ogólnokształcącemu im Juliusza Słowackiego
w Grodzisku Wielkopolskim

Uchwała Nr XXI/143/2008
Rady Powiatu Grodziskiego
z dnia 24 czerwca 2008 r.
w sprawie:  nadania medalu „Zasłużony dla Powiatu Grodziskiego”

Panu  Wojciechowi  Szmiglowi

Uchwała Nr XXIV/157/2008
Rady Powiatu Grodziskiego
z dnia 30 września 2008 r.
w sprawie:  nadania medalu „Zasłużony dla Powiatu Grodziskiego”

Pani  Genowefie Feldgebel

Uchwała Nr  XXIV/158/2008
Rady Powiatu Grodziskiego
z dnia 30 września 2008 r.
w sprawie:  nadania medalu „Zasłużony dla Powiatu Grodziskiego”

Panu  Adamowi Maćkowiakowi

Uchwała Nr XXIV/159/2008
Rady Powiatu Grodziskiego
z dnia 30 września 2008 r.
w sprawie:  nadania medalu „Zasłużony dla Powiatu Grodziskiego”

Panu  Zdzisławowi Gulikowi

Uchwała Nr XXVIII/178/2008
Rady Powiatu Grodziskiego
z dnia 30 grudnia 2008 r.
w sprawie:  nadania medalu „Zasłużony dla Powiatu Grodziskiego”

Panu Ryszardowi Górnemu

Uchwała Nr XXVIII/179/2008
Rady Powiatu Grodziskiego
z dnia 30 grudnia 2008 r.
w sprawie:  nadania medalu „Zasłużony dla Powiatu Grodziskiego”

Panu Władysławowi Chwaliszowi

Uchwała Nr XXX/190/2009
Rady Powiatu Grodziskiego
z dnia 24 lutego 2009 r.
w sprawie:  nadania medalu „Zasłużony dla Powiatu Grodziskiego”

Panu Waldemarowi Kandulskiemu

Uchwała Nr XXX/191/2009
Rady Powiatu Grodziskiego
z dnia 24 lutego2009 r.
w sprawie: nadania medalu „Zasłużony dla Powiatu Grodziskiego”

Pani Mirosławie Sworowskiej

Uchwała Nr XXX/192/2009
Rady Powiatu Grodziskiego
z dnia 24 lutego 2009 r.
w sprawie:  nadania medalu „Zasłużony dla Powiatu Grodziskiego”

Pani Marii Piechockiej

Uchwała Nr XLIX/273/2010
Rady Powiatu Grodziskiego
z dnia 23 kwietnia 2010 r.
w sprawie: nadania medalu „Zasłużony dla Powiatu Grodziskiego”

Panu Henrykowi Szymańskiemu

Uchwała Nr XLIX/274/2010
Rady Powiatu Grodziskiego
z dnia 23 kwietnia 2010 r.
w sprawie: nadania medalu „Zasłużony dla Powiatu Grodziskiego”

Panu Józefowi Jerzemu Sieradzanowi

Uchwała Nr XLIX/275/2010
Rady Powiatu Grodziskiego
z dnia 23 kwietnia 2010 r.
w sprawie: nadania medalu „Zasłużony dla Powiatu Grodziskiego”

Panu Adamowi Łanieckiemu

Uchwała Nr XLIX/276/2010
Rady Powiatu Grodziskiego
z dnia 23 kwietnia 2010 r.
w sprawie: nadania medalu „Zasłużony dla Powiatu Grodziskiego”

Panu Zbigniewowi Kaczmarkowi

Uchwała Nr XLIX/277/2010
Rady Powiatu Grodziskiego
z dnia 23 kwietnia 2010 r.
w sprawie: nadania medalu „Zasłużony dla Powiatu Grodziskiego”

Panu Piotrowi Halaszowi

UCHWAŁA NR XLIV/286/2014
Rady Powiatu Grodziskiego
z dnia 25 lutego 2014 r.
w sprawie: nadania medalu „Zasłużony dla Powiatu Grodziskiego”

Panu Janowi Mirosławowi Klimasowi

UCHWAŁA NR XLIV/287/2014
Rady Powiatu Grodziskiego
z dnia 25 lutego 2014 r.
w sprawie nadania medalu „Zasłużony dla Powiatu Grodziskiego”.

Grodziskiej Orkiestrze Dętej

UCHWAŁA NR XLIV/288/2014
Rady Powiatu Grodziskiego
z dnia 25 lutego 2014 r.
w sprawie: nadania medalu „Zasłużony dla Powiatu Grodziskiego”

Panu ppłk Czesławowi Boguckiemu

UCHWAŁA NR XLIV/289/2014
Rady Powiatu Grodziskiego
z dnia 25 lutego 2014 r.
w sprawie nadania medalu „Zasłużony dla Powiatu Grodziskiego”.

Powiatowemu Cechowi Rzemiosł Różnych Małej i Średniej Przedsiębiorczości
w Grodzisku Wielkopolskim

UCHWAŁA NR XLIV/290/2014
Rady Powiatu Grodziskiego
z dnia 25 lutego 2014 r.
w sprawie nadania medalu „Zasłużony dla Powiatu Grodziskiego”.

Powiatowemu Zrzeszeniu Handlu i Usług w Grodzisku Wielkopolskim

UCHWAŁA NR XLIV/291/2014
Rady Powiatu Grodziskiego
z dnia 25 lutego 2014 r.
w sprawie nadania medalu „Zasłużony dla Powiatu Grodziskiego”

Zespołowi Szkół Ponadgimnazjalnych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego
w Grodzisku Wielkopolskim

UCHWAŁA NR XLIV/292/2014
Rady Powiatu Grodziskiego
z dnia 25 lutego 2014 r.
w sprawie: nadania medalu „Zasłużony dla Powiatu Grodziskiego”

Panu Lechowi Sosnowskiemu

UCHWAŁA NR XLIV/293/2014
Rady Powiatu Grodziskiego
z dnia 25 lutego 2014 r.
w sprawie: nadania medalu „Zasłużony dla Powiatu Grodziskiego”

Panu Romanowi Binkowi

UCHWAŁA NR XLIV/294/2014
Rady Powiatu Grodziskiego
z dnia 25 lutego 2014 r.
w sprawie: nadania medalu „Zasłużony dla Powiatu Grodziskiego”

Panu Wojciechowi Blimelowi

UCHWAŁA NR XLIV/295/2014
Rady Powiatu Grodziskiego
z dnia 25 lutego 2014 r.
w sprawie: nadania medalu „Zasłużony dla Powiatu Grodziskiego”

Pani Elżbiecie Fórmanowicz

UCHWAŁA NR XLVI/313/2014
Rady Powiatu Grodziskiego
z dnia 29 kwietnia 2014 r.
w sprawie nadania medalu „Zasłużony dla Powiatu Grodziskiego”

Towarzystwu Miłośników Ziemi Rakoniewickiej im. Michała Drzymały