Powiat Grodziski
Powróć do: Gminy

Kamieniec

Powierzchnia: 132 km2

Ludność: 6.618 mieszkańców

 

URZĄD GMINY

ul. 1000-lecia Państwa Polskiego 25

64 – 061 Kamieniec

tel. 0-61/44 23 388, 44 30 027, 44 30 28

fax 0-61/44 30 705

www.kamieniec.pl

e-mail: gmina@kamieniec.pl

Wójt: Piotr Halasz

 

CHARAKTERYSTYKA GMINY

Gmina Kamieniec położona jest około 60 km na południowy zachód od Poznania, w środkowo zachodniej części województwa wielkopolskiego. Od stolicy miasta powiatowego dzieli ją odległość 10 km. Jest to obszar o bardzo bogatej tradycji i kulturze, sięgającej nawet okresu sprzed 6000 lat.

Gmina ma charakter typowo rolniczy, bowiem ponad 82% jej powierzchni zajmują użytki rolne. W skład gminy wchodzą 24 wsie sołeckie i 4 przysiółki, co łącznie daje 28 miejscowości.


Z HISTORII GMINY

Najdawniej udokumentowany zapisek, odnoszący się do Kamieńca, pochodzi z 1233 roku. Wspomina się w nim o Gotardzie – właścicielu Kamieńca – miejscowości, w której istniał dwór murowany. Nazwa wsi pochodzi właśnie od murowanej siedziby właścicieli tych dóbr. Kolejnym dobrodziejem był Wojciech Ślepiec; on to w roku 1303 sprzedał te tereny wraz z częścią odkupioną od miejscowych ziemian, proboszczowi ze Zbąszynia, który oddając je Katedrze Poznańskiej został nominowany kanonikiem poznańskim.

Historyczne zapiski świadczą o ogromnym patriotyzmie i duchu narodowym mieszkańców. Aby bronić swej tożsamości narodowej, w 1850 r. utworzono Narodową Ligę Polską w celu przeciwdziałania niemieckiemu osadnictwu, a w 1867 r. powołano w Konojadzie Kółko Rolnicze, dążące do utrzymania polskiego stanu posiadania.

Duży wpływ na mieszkańców gminy miało pojawienie się duchowieństwa, które zostało sprowadzone mi in. do Lubinia w 1070 r. przez Bolesława Śmiałego /benedyktyni/, kanonika gnieźnieńskiego Sędziwoja w 1231 r. /cystersi/ oraz Przemysława I w 1250 r. /cysterki/. Wpłynęli oni na rozwój nowych form rolnictwa, podniesienie kultury rolnej, a także za ich przyczyną powstała szkoła przyklasztorna.


CIEKAWOSTKI, TURYSTYKA, REKREACJA

Wśród atrakcji turystycznych gminy, należy wspomnieć zarówno o zabytkach sakralnych i świeckich. Do świeckich zaliczyć można zespoły dworskie w miejscowościach Karczewo, Cykowo, Parzęczewo, Szczepowice i Ujazd.

Na uwagę zasługuje Pałac w Szczepowicach, który jest laureatem Nagrody Generalnego Konserwatora Zabytków za najlepiej odrestaurowany obiekt zabytkowy w Polsce. To elegancki i stylowy hotel, centrum konferencyjne oraz ośrodek wypoczynkowy, położony we wsi Szczepowice, o której pierwsze wzmianki pochodzą z 1340 r. Miejsce to posiada niezwykły urok romantycznej architektury neobarokowej i zarazem jest wyposażone we wszystkie udogodnienia, potrzebne do dobrego wypoczynku. Dojazd do Pałacu to zaledwie 25 minut jazdy z Poznania w kierunku Wrocławia. Pałac w 1996 r. kupiła rodzina Piechockich i przeprowadziła kapitalny remont, który został ukończony w 2002 r.

Z kolei zabytkowe budownictwo sakralne reprezentują świątynie w Kamieńcu – neogotycki kościół o unikalnej polichromii Antoniego Procajłowicza, Parzęczewie i Łękach Wielkich /XVIII – wieczne kościoły drewniane/.

Dowodem na funkcjonowanie na terenie gminy wczesnego osadnictwa, sięgającego 1700 – 1500 lat p. n. e. z czasów kultury łużyckiej i unietyckiej, są kurhany. Zlokalizowane są w okolicach Łęk Małych, Wilanowa i Wolkowa. W grobowcach tych znaleziono liczne wyroby z brązu, złota, bursztynu. Warto również wspomnieć, że w pobliżu gminy, przebiegał w czasach rzymskich szlak bursztynowy, o czym świadczą wykopaliska w Czaczu i Bonikowie. Bardzo licznie na terenie gminy zlokalizowane są grodziska wczesnohistoryczne – pozostałości osad, które mieszczą się m. in. w Kamieńcu, Konojadzie, Wolkowie, Łękach Małych oraz Łękach Wielkich. Podczas oględzin przeprowadzonych na tych obiektach znaleziono srebrne monety, kości zwierząt, skorupy wczesnohistoryczne: żużel żeliwny i węgiel drzewny.

W tutejszej szkole, zbudowanej ok. 1906 r. w latach 1940 – 1941 mieścił się obóz jeniecki dla 100 francuskich Murzynów, którzy byli zatrudnieni przy pracach rolnych.

Spośród imprez rozrywkowych, najbardziej znaną jest cykliczny Regionalny Festiwal Piosenki Dziecięcej „Piccolo Voice”, który co roku gromadzi rzesze młodych talentów, chcących zaprezentować się przed szeroką publicznością.

Do atutów gminy Kamieniec zaliczyć można czyste, niczym nieskażone środowisko naturalne. W rejonie wsi Kotusz znajduje się centrum ekologiczno – przyrodnicze ze ścieżką rowerową. Znajduje się tam również „Wigwam”, stylowa Altana oraz strzelnica LOK, gdzie można strzelać z broni pneumatycznej.