Powiat Grodziski
Powróć do: Mieszkaniec

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

Fundacja Wspólna Przystań

ul. Rakoniewicka 15/3

62-065 Grodzisk Wielkopolski

fundacjawspolnaprzystan@gmail.com 

Prezes - Magdalena Kucharczyk 

 

Związek Kombatantów RP i byłych Więźniów Politycznych
62-066 Granowo

Związek Kombatantów RP i byłych Więźniów Politycznych
PROMESSA
ul. Powstańców Chocieszyńskich 23 f
62 – 065 Grodzisk Wielkopolski
Prezes – Anna Jany

Związek Kombatantów RP i byłych Więźniów Politycznych
Maksymilianowo 8
64 – 061 Kamieniec
Prezes – Henryk Jankowski

Związek Kombatantów RP i byłych Więźniów Politycznych
Pl. Powstańców Chocieszyńskich 28/3
62 – 067 Rakoniewice
Prezes – Edward Polak

Związek Kombatantów RP i byłych Więźniów Politycznych
64 – 050 Wielichowo

Stowarzyszenie Polaków Poszkodowanych przez III Rzeszę
PROMESSA
ul. Powstańców Chocieszyńskich 23f
62 – 065 Grodzisk Wielkopolski

Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów
PROMESSA
ul. Powstańców Chocieszyńskich 23 F
62 – 065 Grodzisk Wielkopolski
Prezes – Bogusław Pakuła

Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów
ul. Rolna 6/3
64 – 061 Kamieniec
Prezes – Stefan Strażyński

Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów
ul. Kutrzeby 27
64 – 050 Wielichowo
Prezes – Aniela Sobecka

Grodziskie Stowarzyszenie „Amazonki”
PROMESSA
ul. Powstańców Chocieszyńskich 23f
62 – 065 Grodzisk Wielkopolski
tel. 61 44 45953, 663 785 609
Prezes – Ewa Michałkiewicz

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym
Warsztaty Terapii Zajęciowej
ul. Rakoniewicka 16
62 – 065 Grodzisk Wielkopolski
tel. 61 44 47 346
Przewodnicząca Stowarzyszenia – Anna Hoffmann

Stowarzyszenie Abstynenckie „Nowe Życie”
Świetlica Socjoterapeutyczna
ul. Kościelna 4
62 – 065 Grodzisk Wielkopolski
tel. 61 44 47 898
Prezes Stowarzyszenia – Ryszard Olechnowski

Stowarzyszenie „Dom Pomocna Dłoń”  
Błońsko 37a
64 – 308 Jabłonna
tel. 44 43 001
www.blonsko.pl
Prezes – Andrzej Herzog

Dom Samotnej Matki BETLEJEMKA
ul. Rzemieślnicza 7
62 – 068 Rostarzewo
tel. 44 42 826
Dyrektor – Wojciech Michnikowski

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom „SERCE”
ul. Słoneczna 3
Warsztaty Terapii Zajęciowej
ul. Krystyny 30
62 – 067 Rakoniewice
tel. 44 41 462
Prezes – Mirosława Sworowska

Gminne Stowarzyszenie Kobiet Aktywnych
ul. Powstańców Chocieszyńskich 23f
62 – 065 Grodzisk Wielkopolski
tel. 61 44 45 336
Prezes – Dorota Momot

Zarząd Gminego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci
ul. 1000 – lecia PP 25
64 – 061 Kamieniec
Prezes – Agnieszka Stopa

Parafialny Zespół Caritas przy parafii św. Faustyny
Os. Wojska Polskiego 108
62 – 065 Grodzisk Wielkopolski
tel. 44 40 244

Parafialny Zespół Caritas przy parafii św. Marcina i Stanisława Biskupa
ul. Krystyny 25A
62 – 067 Rakoniewice
tel. 44 41 031
Ks. Zbigniew Stelmach

Stowarzyszenie „Złota Jesień”
ul. Krystyny 30
62 – 067 Rakoniewice
tel. 605 247 092
Prezes – Dorota Jaśkowiak

Grodziskie Stowarzyszenie Sportowe
Os. Wojska Polskiego 25
62 – 065 Grodzisk Wielkopolski
tel. 44 46 033
Prezes – Jerzy Piątyszek

Grodziskie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości
ul. Bernarda 4
62 – 065 Grodzisk Wlkp.
Dyrektor – Kazimierz Borowski

Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Gospodarczych oraz Rozwoju Ziemi Granowskiej
ul. Poznańska
62 – 066 Granowo
Prezes – Agnieszka Chojnacka

Stowarzyszenie Grodziska Kolej Drezynowa
Grąblewo 66
62 – 065 Grodzisk Wielkopolski
kontakt – 504 159 996
www.drezyny.kolej.one.pl
Prezes – Mikołaj Rzanny

Stowarzyszenie Kobiet Gminy Kamieniec
ul. Szkolna 2
64 – 061 Kamieniec

Koło Emerytów Związku Nauczycielstwa Polskiego
ul. Stary Rynek
62 – 065 Grodzisk Wielkopolski
Prezes – Wanda Hojan

Powiatowy Związek OSP RP
ul. Wawrzyniaka 18
62 – 065 Grodzisk Wielkopolski
Prezes Zarządu – Zdzisław Jankowski

Stowarzyszenie Ziemi Grodziskiej Leader
ul. Powstańców Chocieszyńskich 23 F
62 – 065 Grodzisk Wielkopolski
(budynek PROMESY, piętro II)
tel. 61 44 44 486

Uczniowski Klub Sportowy DYSKOBOLIA
ul. Powst. Chocieszyńskich 23 D
62 – 065 Grodzisk Wielkopolski
tel. 061 44 44 902
Prezes – Artur Kalinowski

Stowarzyszenie Grodziski Klub Biegacza
ul. Żwirki i Wigury 2/A
62 – 065 Grodzisk Wielkopolski
Prezes – Michał Sokół

Grodziskie Stowarzyszenie „Amazonki”
ul. Powstańców Chocieszyńskich 23f
62 – 065 Grodzisk Wielkopolski

Grodziskie Stowarzyszenie na Rzecz Współpracy z Zagranicą
ul. Stary Rynek 1
62 – 065 Grodzisk Wielkopolski
Prezes – Marek Kinecki

Klub Oficerów Rezerwy Ligi Obrony Kraju
ul. Słowackiego 33
62 – 065 Grodzisk Wielkopolski

Ludowy Klub Piłkarski „Inter Zdrój”
Zdrój 11/1
62 – 065 Grodzisk Wielkopolski

Motocyklowe Stowarzyszenie Pomocy Polakom za Granicą „WSCHÓD – ZACHÓD”
ul. Nowotomyska 82
62 – 065 Grodzisk Wielkopolski
Prezes – Piotr Lusina

Parafialny Zespół Caritas przy parafii św. Faustyny
Os. Wojska Polskiego 108
62 – 065 Grodzisk Wielkopolski
tel. 61 44 40 244

STOWARZYSZENIE
Miłośników Wsi Wielkopolskiej
Słocin 75
62 – 065 Grodzisk Wielkopolski
Prezes – Katarzyna Maria Lusina

STOWARZYSZENIE
Harcerzy z Tamtych Lat
PROMESSA
ul. Powstańców Chocieszyńskich 23f
62 – 065 Grodzisk Wielkopolski
Prezes – Zofia Nowakowska