Powiat Grodziski

Aktualności Koronawirus

 

Zasady bezpiecznego korzystania z transportu publicznego_PDF_152KB

************************************************************************************************************************************************************************************

WIDEOKONFERENCJA
WOJEWÓDZKIEGO ZESPOŁU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

W piątek, 13 marca 2020 r.,  odbyła się kolejna wideokonferencja Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego pod przewodnictwem Wojewody Wielkopolskiego.
W spotkaniu, oprócz Starosty Grodziskiego Mariusza Zgaińskiego, uczestniczyli: pracownicy Starostwa Powiatowego w Grodzisku Wielkopolskim zajmujący się sprawami zarządzania kryzysowego, przedstawiciele samorządów gminnych, przedstawiciele służb mundurowych oraz państwowej inspekcji sanitarnej. Konferencja poświęcona była aktualnej sytuacji epidemiologicznej w Wielkopolsce.

Poinformowano również o nowych zadaniach ośrodków pomocy społecznej, które są zobowiązane do  udzielania pomocy osobom starszym, samotnym i potrzebującym pomocy.

wideo2wideo

 

***********************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************


POSIEDZENIE POWIATOWEGO ZESPOŁU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

W STAROSTWIE POWIATOWYM

Dnia 12 marca 2020 r. Starosta Grodziski zwołał w siedzibie urzędu  Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego.
W posiedzeniu uczestniczyli: przedstawiciele Starostwa Powiatowego, władze samorządów gminnych oraz przedstawiciele służb powiatowych.

Na posiedzeniu została omówiona bieżąca sytuacja związana z zagrożeniem zakażenia koranawirusem. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny poinformował, że na dzień 12.03.2020 r. nie ma żadnych potwierdzonych zachorowań na koronawirusa na terenie Powiatu Grodziskiego.

Władze samorządowe poinformowały, że ograniczą do minimum liczbę załatwianych spraw (kontakt osobisty z klientem możliwy będzie tylko w sprawach pilnych). Większość spraw będzie załatwiana telefonicznie lub też emaliowo. Ponadto władze poinformowały, że odwołano wszelkiego rodzaju spotkania i imprezy kulturalne oraz sportowe (w tym imprezy sportowe bez udziału publiczności) oraz zawieszone zostały zajęcia dydaktyczno – wychowawcze. Zwrócili szczególną uwagę na fakt, że zawieszone zajęcia nie oznaczają wakacji. Zajęcia zawieszone zostały w celu ograniczenia potencjalnego zagrożenia zakażenia i  przenoszenia koronawirusa.

Szczegółowe informacje dot. pracy poszczególnych urzędów dostępne będą na stronach internetowych Powiatu Grodziskiego i Gmin.

Dnia 10 marca 2020 r. odbyła się wideokonferencja Wojewody Wielkopolskiego Łukasza Mikołajczyka, związana z aktualną sytuacją dotyczącą koronawirusa.
W wideokonferencji uczestniczyli: Starosta Grodziski Mariusz Zgaiński, przedstawiciele Starostwa Powiatowego, władze samorządów gminnych oraz przedstawiciele służb powiatowych.

Wojewoda Wielkopolski zaapelował do samorządów o wspólne działania, informowanie o przypadkach  zachorowań oraz rozwagę przy organizacji imprez kulturalnych, sportowych. Poinformował, że obecna sytuacja nie wymusza zamykania placówek oświatowych i innych placówek użyteczności publicznej, choć na terenie województwa zdarzają się już takie przypadki. Wojewoda poprosił o ograniczenie wyjazdów uczniów za granicę i ewentualnych rewizyt. Podkreślił, że w obecnej sytuacji należy zachować spokój i zdrowy rozsądek, niezwykle ważna jest profilaktyka dotycząca przestrzegania zasad higieny.

 

wideo3wideo4

 

Dnia 4 marca 2020 r. odbyło się posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego dotyczące koronawirusa. W posiedzeniu uczestniczyli przedstawiciele samorządów gminnych, służb powiatowych oraz szkół. Pan Ryszard Ber – Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Grodzisku Wielkopolskim przedstawił obowiązujące procedury w przypadku podejrzenia wystąpienia koronawirusa oraz przypomniał o zasadach higieny, w celu zmniejszenia ryzyka zachorowań.  

W dniu 5 marca 2020 r. odbyła się wideokonferencja Wojewody Wielkopolskiego z Wicestarostą Grodziskim, przedstawicielami władz samorządowych, przedstawicielami służb powiatowych, która dotyczyła stanu przygotowań odpowiedzialnych instytucji do prowadzenia działań na wypadek ewentualnego wystąpienia koronawirusa na terenie Wielkopolski.

 

UWAGA: Została uruchomiona specjalna infolinia Narodowego Funduszu Zdrowia w zakresie informacji o postępowaniu w sytuacji wątpliwości podejrzenia koronawirusa. Infolinia działa całodobowo, siedem dni w tygodniu pod numerem telefonu 800-190-590.