Powiat Grodziski

„Zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń SP ZOZ na cele usług pielęgnacyjno – opiekuńczych oraz rozbudowa i nadbudowa budynku o pomieszczenia usług pielęgnacyjno – opiekuńczych”

 

Flaga i Godło Polski

 

Powiat Grodziski realizuje zadanie pn. Zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń SP ZOZ na cele usług pielęgnacyjno – opiekuńczych oraz rozbudowa i nadbudowa budynku o pomieszczenia usług pielęgnacyjno – opiekuńczych, które otrzymało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Wartość całkowita zadania wynosi: 7.419.240,55 zł, a kwota dofinansowania z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych to 3.000.000,00 zł.

Zrealizowanie inwestycji spowoduje zabezpieczenie mieszkańców powiatu grodziskiego na kolejnym polu z zakresu ochrony zdrowia  i spowoduje wzrost jakości infrastruktury szpitalnej w powiecie grodziskim.

Przedmiotem inwestycji jest zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń trzeciej kondygnacji szpitala, nadbudowa nad drugą kondygnacją oraz rozbudowa obiektu o klatkę schodową. Wyżej wymienione zamierzenia są ze sobą funkcjonalnie połączone i pozwolą stworzyć nowoczesny Oddział Pielęgnacyjno-Opiekuńczy – obiekt służby zdrowia z przeznaczeniem na usługi pielęgnacyjno-opiekuńcze. W ramach inwestycji powstanie: 12 sal łóżkowych (35 stanowisk łóżkowych) z przynależnymi do tych sal łazienkami, wyposażonymi w natryski, toalety i umywalki (część sal i łazienek dostosowanych dla osób niepełnosprawnych), sala izolatki z łazienką, gabinet zabiegowy, sala terapii zajęciowej, sala rehabilitacji, sala dziennego pobytu, punkt pielęgniarski z pokojem przygotowawczym pielęgniarskim, pokój socjalny personelu, dyżurka lekarska, pokój kierownika oddziału oraz gabinet asystenta medycznego, kuchenka oddziałowa ze zmywalnią i jadalnią, sanitariaty dla niepełnosprawnych, łazienki dla personelu, pomieszczenia towarzyszące: brudownik, pom. porządkowe, magazyn czystej bielizny, magazyn brudnej bielizny, magazyn odpadków medycznych.