Powiat Grodziski

Zakończenie realizacji

W listopadzie 2022r. zakończono roboty budowlane i dokonano odbiorów zadania pn. Zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń SP ZOZ na cele usług pielęgnacyjno – opiekuńczych oraz rozbudowa i nadbudowa budynku o pomieszczenia usług pielęgnacyjno – opiekuńczych.

Wykonawcą inwestycji było konsorcjum firm OBUD Michał Budzinski oraz OBUD Invest Sp. z o.o. Sp k. z Grodziska Wlkp. Koszt robót budowlanych wyniósł 9.269.228,04 zł.

W ramach zadania realizowano również nadzór inwestorski, który pełnili: Jan Kielar - w zakresie konstrukcyjno – budowlanym oraz pełnił funkcję Kierownika Zespołu Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego; Małgorzata Jankowska - w zakresie branży sanitarnej i nadzorowała prace związane z instalacją wodociągową, hydrantową, kanalizacyjną, ogrzewania, wentylacji mechanicznej, klimatyzacji oraz gazów medycznych; Piotr Szymkowiak – w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych. Razem wartość nadzoru inwestorskiego wyniosła 103.641,92zł.

 Zadanie to otrzymało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 3.000.000,00 zł.

W ramach inwestycji zrealizowana została zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń trzeciej kondygnacji szpitala, nadbudowa nad drugą kondygnacją oraz rozbudowa obiektu o klatkę schodową. W ramach inwestycji powstało: 12 sal łóżkowych (35 stanowisk łóżkowych) z przynależnymi do tych sal łazienkami, wyposażonymi w natryski, toalety i umywalki (część sal i łazienek dostosowanych dla osób niepełnosprawnych), sala izolatki z łazienką,  gabinet zabiegowy, sala terapii zajęciowej,  sala rehabilitacji, sala dziennego pobytu, punkt pielęgniarski z pokojem przygotowawczym pielęgniarskim,  pokój socjalny personelu,  dyżurka lekarska, pokój kierownika oddziału oraz gabinet asystenta medycznego,  kuchenka oddziałowa ze zmywalnią i jadalnią,  sanitariaty dla niepełnosprawnych,  łazienki dla personelu,  pomieszczenia towarzyszące: brudownik, pom. porządkowe, magazyn czystej bielizny, magazyn brudnej bielizny, magazyn odpadków medycznych.