Powiat Grodziski

Uroczyste wmurowanie aktu erekcyjnego pod budowę zakładu pielęgnacyjno-opiekuńczego w Szpitalu Powiatowym

Dziś, 10 listopada 2021 roku, uroczyście wmurowano akt erekcyjny pod budowę Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Szpitalu Powiatowym w Grodzisku Wielkopolskim.

Na wstępie uroczystości głos zabrał Starosta Grodziski Mariusz Zgaiński, który przywitał zaproszonych gości oraz przedstawił historię inwestycji.

Następnie podpisy pod aktem erekcyjnym złożyli: Wojewoda Wielkopolski Michał Zieliński, Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego Wojciech Jankowiak, Starosta Grodziski Mariusz Zgaiński, Przewodniczący Rady Powiatu Grodziskiego Sebastian Skrzypczak, Zastępca Dyrektora Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia Jarosław Sołowiej, Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Grodzisku Wielkopolskim Halina Sroczyńska, oraz wykonawca inwestycji -Prezes firmy OBUD Michał Budzinski.

Po złożeniu podpisów zaproszeni goście dokonali symbolicznego wmurowania tuby z aktem erekcyjnym.

Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy będzie funkcjonował w ramach całodobowego oddziału szpitalnego, na miejscu dawnego oddziału położniczo-ginekologicznego w Szpitalu Powiatowym w Grodzisku Wielkopolskim. Będą mogli z niego korzystać pacjenci, którzy nie wymagają już hospitalizacji, ale ze względu na stan swojego zdrowia wymagają specjalistycznej opieki i kontroli lekarskiej.

Celem Zakładu będzie przewrócenie pacjentom możliwie jak największej sprawności fizycznej i psychicznej, aby umożliwić im powrót do domu i samodzielnego funkcjonowania. Oferowane w oddziale świadczenia zdrowotne obejmą pielęgnację, leczenie oraz rehabilitację.