Powiat Grodziski

UPROSZCZONA OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

W dniu 28 kwietnia 2023 r. Fundacja Fucco z siedzibą w Pońcu (numer KRS: 0000641916), złożyła ofertę w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pt. „Aktywna Pewność Siebie – Warsztaty z samoobrony”. Zgodnie z art. 19a ust. 3 ww. ustawy ofertę zamieszcza się na okres 7 dni: w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Grodzisku Wielkopolskim oraz na stronie internetowej www.pgw.pl. Na podstawie art. 19a ust. 4 ww. ustawy każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty w sposób, o którym mowa w ust. 3, może zgłosić uwagi dotyczące oferty.

Uwagi do oferty można przesyłać od 8 maja 2023 r. do 16 maja 2023 r. wyłącznie na adres e-mail: promocja@pgw.pl Rozpatrywane będą wyłącznie uwagi, które wpłyną we wskazanym powyżej terminie i na wskazany adres e-mail. Szczegółowe informacje tel. 61 44 52 562 w godzinach pracy Starostwa Powiatowego.

Samoobrona_-_Grodzisk_Wielkopolski 

formularz-uwag

Klauzula_informacyjna


 

W dniu 28 kwietnia 2023 r. Fundacja Fucco z siedzibą w Pońcu (numer KRS: 0000641916), złożyła ofertę w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pt. „Nieodkryty Powiat Grodziski”. Zgodnie z art. 19a ust. 3 ww. ustawy ofertę zamieszcza się na okres 7 dni: w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Grodzisku Wielkopolskim oraz na stronie internetowej www.pgw.pl. Na podstawie art. 19a ust. 4 ww. ustawy każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty w sposób, o którym mowa w ust. 3, może zgłosić uwagi dotyczące oferty.

Uwagi do oferty można przesyłać od 8 maja 2023 r. do 16 maja 2023 r. wyłącznie na adres e-mail: promocja@pgw.pl Rozpatrywane będą wyłącznie uwagi, które wpłyną we wskazanym powyżej terminie i na wskazany adres e-mail. Szczegółowe informacje tel. 61 44 52 562 w godzinach pracy Starostwa Powiatowego.

Mały_Grant_-_Grodzisk_Wielkopolski 

formularz-uwag 

Klauzula_informacyjna 


 

W dniu 12 grudnia 2022 r. Fundacja Edukacji Społecznej EKOS z siedzibą w Swarzędzu (numer KRS: 0000044992), złożyła ofertę w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pt. „30. Konkurs „Złota Żaba” 2022/23. Drugi etap i zakończenie konkursu”. Zgodnie z art. 19a ust. 3 ww. ustawy ofertę zamieszcza się na okres 7 dni: w Biuletynie Informacji Publicznej (w ogłoszeniach Zarządu), na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Grodzisku Wielkopolskim oraz na stronie internetowej www.pgw.pl. Na podstawie art. 19a ust. 4 ww. ustawy każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty w sposób, o którym mowa w ust. 3, może zgłosić uwagi dotyczące oferty.

Uwagi do oferty można przesyłać od 19 grudnia 2022 r. do 28 grudnia 2022 r. wyłącznie na adres e-mail: promocja@pgw.pl Rozpatrywane będą wyłącznie uwagi, które wpłyną we wskazanym powyżej terminie i na wskazany adres e-mail. Szczegółowe informacje pod nr tel. 61 44 52 562 w godzinach pracy Starostwa Powiatowego.

 

UPROSZCZONA OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

Formularz zgłaszania uwag

Klauzula informacyjna

 


 

W dniu 28 lipca 2022 r. Fundacja Fucco z siedzibą w Pońcu (numer KRS: 0000641916), złożyła ofertę w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pt. „Nieodkryty Powiat Grodziski”. Zgodnie z art. 19a ust. 3 ww. ustawy ofertę zamieszcza się na okres 7 dni: w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Grodzisku Wielkopolskim oraz na stronie internetowej www.pgw.pl. Na podstawie art. 19a ust. 4 ww. ustawy każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty w sposób, o którym mowa w ust. 3, może zgłosić uwagi dotyczące oferty.

Uwagi do oferty można przesyłać od 29 lipca 2022 r. do 5 sierpnia 2022 r. wyłącznie na adres e-mail: promocja@pgw.pl Rozpatrywane będą wyłącznie uwagi, które wpłyną we wskazanym powyżej terminie i na wskazany adres e-mail. Szczegółowe informacje tel. 61 44 52 562 w godzinach pracy Starostwa Powiatowego.

 

UPROSZCZONA OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

Formularz zgłaszania uwag

Klauzula informacyjna