Powiat Grodziski
Powróć do: Oświata

Szkoły niepubliczne

Centrum Kształcenia dla Dorosłych
ul Żwirki i Wigury 2
62 – 065 Grodzisk Wlkp.
Tel./fax 061 44 45 401
061 44 45 200
Dyrektor: Janina Musiał

Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące (dwu- lub trzyletnie)
Centrum Kształcenia dla Dorosłych (trzyletnie)
Technikum Uzupełniające (trzyletnie)
Kształcenie w kierunkach: technik budownictwa, handlowiec, mechanik, technologii żywienia i gospodarstwa domowego, usług fryzjerskich, technologii drewna.
Policealna Szkoła (od półtora do dwóch lat)
Kształcenie w kierunkach: technik bezpieczeństwa i higieny pracy, informatyk, technik ochrony środowiska, usług kosmetycznych, rachunkowości i hotelarstwa.


Policealna Szkoła Usług Kosmetycznych dla Dorosłych (dwuletnia)
ul. Żwirowa 31
62 – 065 Grodzisk Wlkp.
tel. 61 44 45 352
właściciel: Mirosława Nowinka