Powiat Grodziski
Powróć do: Gospodarka

Stowarzyszenie Ziemi Grodziskiej Leader

STOWARZYSZENIE ZIEMI GRODZISKIEJ LEADER

Dyrektor Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich
w imieniu Zarządu Województwa Wielkopolskiego na wniosek
Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie Ziemi Grodziskiej „LEADER”
informuje o możliwości składania za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie Ziemi Grodziskiej „LEADER”
wniosków o przyznanie pomocy
w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020,

**********************************************************

INFORMACJE

Biuro Zarządu Stowarzyszenia Ziemi Grodziskiej Leader
z dniem 01 września 2009r., działa na terenie Grodziska Wielkopolskiego
w budynku Promessy (Ośrodek Pomocy Społecznej) 
przy ul. Powstańców Chocieszyńskich 23F
II piętro

Funkcję Dyrektor Biura Zarządu Stowarzyszenia pełni
Pani Maria Salomon 
adres e-mail : m.salomon@szgleader.pl 

Funkcję Specjalisty ds. Lokalnej Strategii Rozwoju pełni
Pani Katarzyna Piskorska
adres e-mail : k.piskorska@szgleader.pl 

Kontakt : Stowarzyszenie Ziemi Grodziskiej Leader 

tel. 61 227 12 16

Biuro Zarządu Stowarzyszenia Ziemi Grodziskiej Leader funkcjonuje od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 - 15.00