Powiat Grodziski

Roboty budowlane październik 2023

Trwają już roboty budowlane w ramach inwestycji drogowej pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2497P Buk-Woźniki – Kotowo od km 11+710 do km 16+312 – etap II i Remont drogi powiatowej nr 2497P Buk-Woźniki – Kotowo od km 11+710 do km 16+312 – odcinek G-F”. Wykonywane są roboty ziemne i konstrukcyjne na poszerzeniach jezdni.

Prace budowlane realizuje firma INFRAKOM KOŚCIAN Sp. z o.o.,

Środki na sfinansowanie zadania pochodzą z dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, budżetu Powiatu Grodziskiego oraz budżetów Gmin grodzisk Wlkp. i Granowo.