Powiat Grodziski

Roboty budowlane na drodze nr 3592P w miejscowości Kotowo - listopad

Trwają roboty na drodze powiatowej nr 3592P w miejscowości Kotowo w ramach inwestycji pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3592P Kotowo – Karczewo przez miejscowość Kotowo do drogi krajowej nr 32 w kierunku przez wieś do ostatniego zabudowania” dofinansowanej z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

W chwili obecnej kontynuowane są prace związane z budową kanalizacji deszczowej, wykonywane są roboty brukarskie – układanie krawężników betonowych i nawierzchni z kostki betonowej na podbudowach oraz prace związane z wymianą przepustu.