Powiat Grodziski

Roboty budowlane na drodze nr 3571P Dębsko – Prochy

Trwają już roboty budowlane w ramach inwestycji drogowej pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3571P Dębsko – Prochy w miejscowości Prochy”. Wykonywane są roboty związane z wytyczeniem nowych chodników, realizowane są prace dotyczące podbudowy chodnika, układane są krawężniki.

Prace budowlane realizuje Zakład Drogowo – Budowlany NOJAN Jan Nowak z Grodziska Wielkopolskiego.

Środki na sfinansowanie zadania pochodzą z dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, budżetu Powiatu Grodziskiego oraz budżetu Gminy Wielichowo.