Powiat Grodziski

Remont drogi powiatowej nr 2459P Piekary – Bielawy – Granowo na odcinku od skrzyżowania z drogą krajową nr 32 do końca miejscowości Separowo

 

Powiat Grodziski realizował będzie inwestycję pn. „Remont drogi powiatowej nr 2459P Piekary – Bielawy – Granowo na odcinku od skrzyżowania z drogą krajową nr 32 do końca miejscowości Separowo”, która otrzymała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Wartość całej inwestycji wynosi 5.977.689,11 zł, a kwota uzyskanego dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg to 3.515.387,77 zł.

Głównym celem realizacji remontu odcinka drogi powiatowej nr 2459P jest poprawa stanu bezpieczeństwa poruszania się uczestników ruchu.

Efektem realizacji zadania będzie remont drogi powiatowej nr 2459P na odcinku długości ponad 2 km.