Powiat Grodziski

Remont budynków nr 1 i 1A Starostwa Powiatowego w Grodzisku Wielkopolskim – etap I wykonanie izolacji przeciwwilgociowej

Remont budynków nr 1 i 1A Starostwa Powiatowego w Grodzisku Wielkopolskim – etap I wykonanie izolacji przeciwwilgociowej

Dofinansowanie: 531 986,00 zł

Całkowita wartość inwestycji: 624 120,73 zł

Informacja: Dofinansowano ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych Dofinansowanie: 531 986,00 zł Całkowita wartość inwestycji: 624 120,73 zł