Powiat Grodziski

Przebudowa przejść dla pieszych w powiecie grodziskim

 

Powiat  Grodziski realizował będzie inwestycję związaną z przebudową przejść dla pieszych w powiecie. W ramach inwestycji realizowane będą następujące zadania:

  1. „Przebudowa przejścia dla pieszych w miejscowości Grąblewo w ciągu  drogi powiatowej nr 3583P w powiecie grodziskim”;
  2. „Przebudowa przejścia dla pieszych w miejscowości Granowo w ciągu drogi powiatowej nr 3587P w powiecie grodziskim”;
  3. „Przebudowa przejścia dla pieszych w miejscowości Jabłonna w ciągu drogi powiatowej nr 2755P w powiecie grodziskim”;
  4. „Przebudowa przejścia dla pieszych w miejscowości Wielichowo w ciągu drogi powiatowej nr 3807P w powiecie grodziskim”.

Zadania te otrzymały dofinansowanie Państwowego Funduszu Celowego jakim jest Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg. Wartość całej inwestycji wynosi 251.461,51 zł, a kwota dofinansowania uzyskana z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg to 176.569,20 zł.

Głównym celem realizacji powyższych zadań jest poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych.

Efektem realizacji zadań będą 4 przebudowane przejścia dla pieszych, które zostaną wykonane jako przejścia wyniesione, zrealizowane zostanie oświetlenie przejść oraz zamontowane oznakowanie aktywne.