Powiat Grodziski

„Przebudowa drogi powiatowej nr 3592P Kotowo – Karczewo przez miejscowość Kotowo do drogi krajowej nr 32 w kierunku przez wieś do ostatniego zabudowania”

 

 

 

„Przebudowa drogi powiatowej nr 3592P Kotowo – Karczewo przez miejscowość Kotowo do drogi krajowej nr 32 w kierunku przez wieś do ostatniego zabudowania”

 

 Powiat  Grodziski realizował będzie inwestycję pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3592P Kotowo – Karczewo przez miejscowość Kotowo do drogi krajowej nr 32 w kierunku przez wieś do ostatniego zabudowania”, która otrzymała dofinansowanie z Państwowego Funduszu Celowego jakim jest Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg. Wartość całej inwestycji wynosi 4.015.512,27 zł, a kwota dofinansowania uzyskana z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg to 2.338.556,85 zł.

 

Głównym celem realizacji przebudowy odcinka drogi powiatowej nr 3592P jest poprawa stanu bezpieczeństwa poruszania się wszystkich uczestników ruchu, zarówno kierowców, a szczególnie pieszych i rowerzystów. Pozwoli to na bezpieczny i komfortowy dojazd mieszkańców do siedziby gminy w miejscowości Granowo.

Efektem realizacji projektu będzie m.in. przebudowa drogi powiatowej nr 3592P na odcinku 0,967 km polegająca na poszerzeniu jezdni do 5,50m; wykonanie nakładki mineralno - asfaltowej oraz wykonanie poszerzenia o nawierzchni mineralno- asfaltowej na nowych podbudowach. Wykonane zostanie 0,035 km chodnika oraz 1,088 km drogi pieszo – rowerowej. Odwodnienie zostanie zrealizowane do rowów oraz do kanalizacji deszczowej.

W ramach rozwiązań specjalnych wykonane zostanie wyniesione przejście dla pieszych oraz oznakowanie aktywne na 2 przejściach dla pieszych.