Powiat Grodziski

Przebudowa drogi powiatowej nr 3579P Wioska – Kobylniki – Grodzisk Wlkp. – etap IV od miejscowości Gnin do miejscowości Wioska

znaki_strona_www-1 

„Przebudowa drogi powiatowej nr 3579P Wioska – Kobylniki – Grodzisk Wlkp. – etap IV od miejscowości Gnin do miejscowości Wioska”

                Powiat Grodziski realizował będzie inwestycję pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3579P Wioska – Kobylniki – Grodzisk Wlkp. – etap IV od miejscowości Gnin do miejscowości Wioska”, która otrzymała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Wartość całej inwestycji wynosi 15.144.025,38 zł, a kwota uzyskanego dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg to 8.938.826,77 zł.

            Głównym celem realizacji przebudowy odcinka drogi powiatowej nr 3579P jest poprawa stanu bezpieczeństwa poruszania się wszystkich uczestników ruchu, zarówno kierowców jak i pieszych.

            Efektem realizacji zadania będzie przebudowa drogi powiatowej nr 3579P na odcinku długości ok. 3,900 km polegająca m.in. na poszerzeniu jezdni, wzmocnieniu konstrukcji jezdni siatką stalową, wykonaniu nowej nawierzchni, przebudowie istniejących chodników oraz budowie nowych chodników.

            W ramach rozwiązań specjalnych wykonane zostanie oznakowanie aktywne na 2 przejściach dla pieszych wraz z doświetleniem tych przejść oraz radar informujący kierowcę o prędkości ruchu pojazdu.