Powiat Grodziski

„Przebudowa drogi powiatowej nr 3571P Dębsko – Prochy w miejscowości Prochy”

Flaga i Godło Polski

 

„Przebudowa drogi powiatowej nr 3571P Dębsko – Prochy w miejscowości Prochy”

 

Powiat  Grodziski realizował będzie inwestycję pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3571P Dębsko – Prochy w miejscowości Prochy”, która otrzymała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Wartość całej inwestycji wynosi 5.420.004,83 zł, a kwota dofinansowania uzyskana z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg to 3.177.977,07 zł.

Głównym celem realizacji przebudowy odcinka drogi powiatowej nr 3571P jest poprawa stanu bezpieczeństwa poruszania się wszystkich uczestników ruchu, zarówno kierowców, a szczególnie pieszych. Pozwoli to na bezpieczny i komfortowy dojazd mieszkańców do siedziby gminy w miejscowości Wielichowo.

Efektem realizacji projektu będzie m.in. przebudowa drogi powiatowej nr 3571P na odcinku
1,267 km polegająca na poszerzeniu jezdni do 5,50m; wzmocnieniu konstrukcji jezdni siatką stalową; wykonaniu nowej nakładki mineralno - asfaltowej. Wykonane zostanie 1,197 km chodnika.

W ramach rozwiązań specjalnych wykonane zostanie wyniesione przejście dla pieszych oraz oznakowanie aktywne i doświetlenie przejścia, a także radar z tablicą informującą o prędkości ruchu pojazdu.