Powiat Grodziski

Przebudowa drogi powiatowej nr 2497P Buk-Woźniki – Kotowo

znaki_strona_www-1 

„Przebudowa drogi powiatowej nr 2497P Buk-Woźniki – Kotowo od km 11+710 do km 16+312 – etap II i Remont drogi powiatowej nr 2497P Buk-Woźniki – Kotowo od km 11+710 do km 16+312 – odcinek G-F”

            Powiat Grodziski realizował będzie inwestycję pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2497P Buk-Woźniki – Kotowo od km 11+710 do km 16+312 – etap II i Remont drogi powiatowej nr 2497P Buk-Woźniki – Kotowo od km 11+710 do km 16+312 – odcinek G-F”, która otrzymała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Wartość całej inwestycji wynosi 14.935.826,32 zł, a kwota dofinansowania uzyskana z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg to 8.821.099,23 zł.

                Głównym celem realizacji przebudowy i remontu odcinków drogi powiatowej nr 2497P jest poprawa stanu bezpieczeństwa poruszania się wszystkich uczestników ruchu, zarówno kierowców jak i pieszych oraz rowerzystów.

            Efektem realizacji zadania będzie przebudowa i remont drogi powiatowej nr 2497P na łącznym odcinku ponad 4 km polegająca na wzmocnieniu konstrukcji jezdni siatką stalową, wykonaniu nowej nawierzchni, wykonaniu ok. 0,140 km chodnika; poszerzenie istniejącej ścieżki pieszo – rowerowej i wykonanie jej nowej nawierzchni.

            W ramach rozwiązań specjalnych wykonane zostanie oznakowanie aktywne na 2 przejściach dla pieszych wraz z doświetleniem tych przejść oraz 2 radary informujące kierowcę o prędkości ruchu pojazdu.