Powiat Grodziski

Przebudowa drogi powiatowej nr 2454P od granicy miejscowości Maksymilianowo do granicy Powiatu Grodziskiego

Przebudowa drogi powiatowej nr 2454P od granicy miejscowości Maksymilianowo do granicy Powiatu Grodziskiego

Dofinansowanie: 1 700 000,00 zł

Całkowita wartość inwestycji: 3 881 740,75 zł

Informacja: Dofinansowano ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Dofinansowanie: 1 700 000,00 zł  Całkowita wartość inwestycji: 3 881 740,75 zł