Powiat Grodziski

Prace budowlane w SP ZOZ (wrzesień-październik)

Trwają już prace budowlane na terenie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Grodzisku Wlkp. związane z realizacją zadania dotyczącego zmiany sposobu użytkowania części pomieszczeń SP ZOZ oraz rozbudowy i nadbudowy budynku o pomieszczenia usług pielęgnacyjno – opiekuńczych. Aktualnie wykonywane są roboty fundamentowe związane z posadowieniem nowej klatki schodowej oraz prace rozbiórkowe i demontażowe w przebudowywanej części szpitala.