Powiat Grodziski

Prace budowlane w SP ZOZ (styczeń)

Kontynuowane są prace budowlane na terenie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Grodzisku Wlkp. związane z realizacją zadania dotyczącego zmiany sposobu użytkowania części pomieszczeń SP ZOZ oraz rozbudowy i nadbudowy budynku o pomieszczenia usług pielęgnacyjno – opiekuńczych. W chwili obecnej trwają intensywne roboty remontowo - budowlane i instalacyjne w przebudowywanej części szpitala.