Powiat Grodziski

Prace budowlane w SP ZOZ (sierpień)

Trwają prace budowlane na terenie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Grodzisku Wlkp. związane z realizacją zadania dotyczącego zmiany sposobu użytkowania części pomieszczeń SP ZOZ oraz rozbudowy i nadbudowy budynku o pomieszczenia usług pielęgnacyjno – opiekuńczych. Postawione zostały mury związane z nadbudową budynku o kolejną kondygnację oraz położono już cały strop nad nadbudowywaną częścią. Trwają prace budowlane wewnątrz nadbudowanej części szpitala.