Powiat Grodziski

Prace budowlane w SP ZOZ (maj)

Trwają prace budowlane na terenie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Grodzisku Wlkp. związane z realizacją zadania dotyczącego zmiany sposobu użytkowania części pomieszczeń SP ZOZ oraz rozbudowy i nadbudowy budynku o pomieszczenia usług pielęgnacyjno – opiekuńczych. W chwili obecnej realizowane są prace stawiania murów związane z nadbudową budynku o kolejną kondygnację.