Powiat Grodziski

Prace budowlane w SP ZOZ (listopad)

Trwają już prace budowlane na terenie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Grodzisku Wlkp. związane z realizacją zadania dotyczącego zmiany sposobu użytkowania części pomieszczeń SP ZOZ oraz rozbudowy i nadbudowy budynku o pomieszczenia usług pielęgnacyjno – opiekuńczych. Aktualnie wykonywane są roboty demontażowe, budowlane i instalacyjne w przebudowywanej części szpitala.