Powiat Grodziski

Prace budowlane w SP ZOZ (czerwiec)

Trwają prace budowlane na terenie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Grodzisku Wlkp. związane z realizacją zadania dotyczącego zmiany sposobu użytkowania części pomieszczeń SP ZOZ oraz rozbudowy i nadbudowy budynku o pomieszczenia usług pielęgnacyjno – opiekuńczych. Zamontowany został kolejny fragment nowego stropu z płyt strunowo-betonowych na nadbudowywaną częścią szpitala oraz stawiane są mury związane z nadbudową budynku o kolejną kondygnację.