Powiat Grodziski

Podpisanie umowy na dofinansowanie inwestycji w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

W dniu 29 czerwca 2023r. w Starostwie Powiatowym w Grodzisku Wlkp. nastąpiło podpisanie umowy na dofinansowanie projektu  pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3579P Wioska – Kobylniki – Grodzisk Wlkp. – etap IV od miejscowości Gnin do miejscowości Wioska” w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. 

Na powyższy projekt Powiat Grodziski uzyskał dofinansowanie w wysokości 8.938.826,77 zł.

 Po wyłonieniu wykonawcy zadania rozpoczną się roboty budowlane związane z realizacją ww. inwestycji.