Powiat Grodziski

OTWARTY KONKURS OFERT

W odpowiedzi na ogłoszony Uchwałą nr 839/2023 z dnia 7 listopada 2023 r. przez Zarząd Powiatu Grodziskiego, otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej, którego przedmiotem jest organizacja i przeprowadzenie etapu powiatowego Igrzysk Dzieci i Igrzysk Młodzieży Szkolnej w ramach Wielkopolskich Igrzysk Młodzieży Szkolnej zgodnie z Regulaminem określonym przez Szkolny Związek Sportowy, w wyznaczonym terminie wpłynęła 1 oferta złożona przez Szkolny Związek Sportowy „WIELKOPOLSKA” z siedzibą w Poznaniu.

Dnia 8 grudnia 2023 r. w wyniku oceny formalnej i merytorycznej oferta uzyskała pozytywną opinię Komisji Konkursowej powołanej Uchwałą nr 855/2023 z dnia 27 listopada 2023 r. do oceny złożonych ofert.

W związku z powyższym realizacja ww. zadania zostanie zlecona Szkolnemu Związkowi Sportowemu „WIELKOPOLSKA” z siedzibą w Poznaniu, ul. Starołęcka 36.

Na powyższe zadanie została przyznana dotacja w wysokości 18 000,00 zł 

Uchwała_ogloszenie_wynikow_konkursu_kultura_fizyczna

 

ZARZĄD POWIATU GRODZISKIEGO

ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego

z zakresu kultury fizycznej 

Treść ogłoszenia: Uchwała_nr_839 

 

Załączniki:

Uchwała_nr_839

KALENDARZ_ZAWODÓW_2024_ok_(1) 

Wzor_oferty

XXV_WIMS_REGULAMIN_OGÓLNY 

Regulaminy Igrzysk Młodzieży Szkolnej: http://wims.szswielkopolska.pl/ims-regulaminy/